Ve spolupráci s radnicí ji zajišťuje místní Občanské sdružení rodičů a přátel dětí.

Slibují si od toho především vylepšení vzhledu nejfrekventovanější části obce.Zároveň tak chtějí navázat na tradice původních obyvatel a připomenout oběti, které přinesli. Na projekt získali podporu od MAS Labské skály.

Obec si zároveň v rámci 9. výzvy v oblasti Zachování kulturního dědictví podala žádost o dotaci na obnovu pomníku padlým v první světové válce. Obnovu pomníku chtějí zastupitelé nechat udělat ve stejné době.