Během jednání zastupitelstva minulý týden obdržel šest hlasů z devíti přítomných zastupitelů. Neměl žádného protikandidáta.

Jeho zástupcem pak zastupitelstvo zvolilo Jana Povejšila. Ten bude funkci vykonávat jako neuvolněný.