Od samého začátku, kdy nastoupil funkci, provádí Tomáš Vlach v sociální oblasti řadu změn. Například v přidělování městských dotací na tyto služby. Jak sám říká, dnes se mohou lidé s důvěrou na město obrátit s žádostí o pomoc, když budou v krizové situaci.

Jste ve funkci sedmý měsíc, za tu dobu jste si mohl udělat představu o tom, co město v sociální oblasti udělalo. Jak byste zhodnotil věci, které tu zůstaly v sociální oblasti po všech vašich předchůdcích?

Při nástupu jsem vnímal konflikt mezi městem a neziskovým sektorem, který ale ničemu nepomáhá. Jedním z prvních kroků bylo společné setkání, na kterém jsme deklarovali zájem města spolupracovat na řešení složitých otázek sociální politiky. Nyní komunikujeme s neziskovým sektorem korektně a jsem za to rád.

Co společně řešíte?

Aktuálně společně řešíme, jak pomoci dětem v dluhové pasti. Pokud se podíváme více do historie, tak před čtyřmi lety neměla sociální politika žádný směr, pak došlo k zavedení pravidel, která brání sestěhování nepřizpůsobivých obyvatel do města. Byla přijata opatření proti podnikání se sociálními byty a město vyhlásilo také bezdoplatkovou zónu na několika místech. V této politice pokračuji. Od března 2019 platí bezdoplatková zóna na celé město, plánuji regulaci hazardu a kontroly ubytoven a heren. Na vládní úrovni se jako město zasazujeme o zpřísnění pravidel pro vyplácení nepojistných sociálních dávek a upozorňujeme na částečné zneužívání pomoci státu sociálně slabým.

Ústecký primátor Petr Nedvědický.
Hlasujte: Co vás v Ústí trápí? Budeme o tom diskutovat s primátorem Nedvědickým

Co jste jako první změnil, nebo přepracoval?

Jako první jsem musel řešit dotační program na sociální služby, který měl systémové vady. Žadatelé o dotace byli až příliš zapojeni do procesu hodnocení a objevovala se kritika objektivity dotačního řízení. Město navíc nikdy nedefinovalo, co potřebuje. Kdo požádal o dotaci, tak něco málo dostal, ale v praxi tento systém neměl šanci dobře fungovat a klíčové služby se nerozvíjely. Nejpozději v září vyhlásíme dotační titul, který bude mít jasná pravidla a podpoří služby, které jsou klíčové a zabývají se přímou prací s klienty.

Jaké chystáte v sociální oblasti novinky a co je už dnes jinak?

Jsme mnohem otevřenější veřejnosti. Pravidelně pořádám semináře v rámci cyklu veřejných diskuzí v oblasti sociální politiky města v našem Informačním středisku na Mírovém náměstí. Diskuze byla o bezdomovectví, kdy došlo k předání nouzového přístřeší pro lidi bez domova Oblastní Charitě v Ústí nad Labem. Minulý týden proběhla debata o hazardu a tento týden ve středu 29. května od 16.30 hodin bude tématem diskuse problematika nelegálních drog. Účast přislíbil i generál Jakub Frydrych z Národní protidrogové centrály, kterého si osobně velmi vážím za jeho práci v oblasti vymáhání práva. Také více spolupracujeme s Ústeckým krajem. Například společně s primátorem Nedvědickým jsme vyjednali dotaci milion korun na opravu budovy města v Krásném Březně pro účely krizového bydlení. Oběti domácího násilí nebo rodiny v krizi tak budou mít na přechodnou dobu bezpečné místo k pobytu.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Ústecko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase v úterý.