Dodržením jednoduchých zásad správného vytápění je možné nejen v Ústeckém kraji dosáhnout výrazného snížení těchto emisí. Lidem se pak bude doslova lépe dýchat.

Pozor, pokud má váš kotel emisní parametry horší než 3. emisní třídy (ČSN EN 303-5) a je provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, bude jeho provoz od 1. 9. 2024 zakázán.

Společná fotografie laureátů a hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera.
Ceny hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2021 byly slavnostně předány nositelům

Příspěvek na výměnu zastaralých kotlů mohli v minulých letech získat obyvatelé kraje získat v tzv. Kotlíkových dotacích. Předpokládá se, že další výzvy na kotlíkové dotace by mohly být vyhlášeny v následujících letech.

Kotle provozované v jiných stavbách, než jsou výše uvedené, musí splňovat 3. emisní třídu a lepší již od 1. 9. 2022.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.