Náklady na zabezpečení odhaduje SŽDC na asi 27 milionů korun.

„Útvary o výšce od deseti do 20 metrů nad tratí přímo ohrožují svou geologickou stavbou a stupněm rozvolnění bezpečnost provozu na trati a zasahují i do ochranných pásem sdělovacího a trakčního vedení," uvedl Tesař.

Plánované stavební práce se týkají asi 300 metrů tratě. Pokud vše půjde podle plánu, stavební práce by měly začít v dubnu 2013 a protáhnou se do července. Trať pod Kalvárií vede z Děčína po pravém břehu Labe do Lysé nad Labem, potažmo až do Kolína a patří mezi nejvytíženější nákladní tratě v Česku. Často se jí přezdívá „uhelná magistrála".

To do určité míry omezuje i sanaci skály. Kvůli ní budou vlaky mezi Velkými Žernoseky a Sebuzínem jezdit jen po jedné koleji, omezení by mělo platit ale jen o víkendech.

Skalní ostroh Kalvárie je chráněný jako přírodní rezervace. SŽDC kvůli tomu musela mít zvláštní povolení. Správa slibuje maximální šetrnost vůči skále, takže ji ani nebude pokrývat obvyklou sítí. Instaluje zde ochranné bariéry a záchytné prvky. Hlavní část masivu by měla zůstat nedotčena. Pracovat se bude převážně horolezecky, bez použití větší strojní mechanizace.

Na sanace je vypsáno výběrové řízení. Vítěze chce správce kolejí vybrat v polovině února. Jde o podobně velký projekt jako zabezpečení padající skály ve Hřensku, která blokovala provoz na silnici do Německa a na podzim 2012 stála její sanace asi 32 milionů korun.

Podobně velké zabezpečení skal nad železnicí se uskutečnilo i v letech 2005 a 2006 v Ústí nad Labem, kde se zabezpečovala Mariánská skála.