Špatná zpráva je to ale rovněž pro ohrožené sýčky. Ti se totiž hraboši živí a mohou se otrávit také. „Už nyní je vidět, že hrabošů značně ubylo,“ potvrdil Martin Šálek, hlavní koordinátor ochrany sýčků z České společnosti ornitologické (ČSO).

Hraboši přiotrávení Stutoxem jsou ale snadnou kořistí pro sýčky. „Sýčci polykají hraboše vcelku a současně jsou malí, mohou mít jen trojnásobek váhy hraboše. Riziko otravy je pro ně velmi vysoké,“ upozornil ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Podle expertů jsou už všechna pole zoraná či podmítnutá a hraboši se stáhli do silničních náspů a dalších nezemědělských biotopů. Nebezpečí pro sýčky ale trvá. „Bohužel se obáváme toho nejhoršího - výrazného prořídnutí severočeské populace sýčků,“ potvrdil Šálek. Kriticky ohroženého druhu je přitom v tuzemsku jen kolem 130 hnízdních párů, velká část právě na severozápadě. Ornitologové proto ocenili přístup Ústeckého kraje, který v uplynulých dnech vydal rozhodnutí omezující používání rodenticidů v lokalitách sýčka obecného, ale i sovy pálené.

Jedno z 95 mláďat, který sýčci letos vyvedli v severních Čechách.
Ohroženým sýčkům svitla naděje. Ministerstvo spustilo záchranný program

Na odboru životního prostředí krajského úřadu totiž dobře vědí, že v jejich rajónu je významná část zbytkové české populace vymírajících druhů, které se potravně specializují na drobné hlodavce a pro něž může být hraboš polní hlavní potravou. Proto vymezili výčet katastrálních území, která zasahují do jejich lovného teritoria. „Aplikace rodenticidů je na těchto katastrálních územích v rozporu se základními podmínkami ochrany, a je proto podmíněna předchozím povolením výjimky,“ upozornil vedoucí oddělení Tomáš Burian.

Zemědělci v regionu to tak i přes předchozí povolení trávit hraboše vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským mají zase o něco komplikovanější. Šálek ale zdůraznil, že ochránci sýčků se snaží se zemědělci komunikovat. „Chápeme jejich obavu týkající se ztrát na ozimech. Mnohé naše aktivity můžeme realizovat jen v součinnosti s nimi. Ale alespoň minimální ústupky, tedy zákaz aplikace rodenticidů v ochranných zónách hnízdišť a dodržování pravidel při aplikaci rodenticidů, by měly být respektované,“ uzavřel ornitolog.