Nejvíce v Ústeckém kraji žije Kašparů, ty statistiky evidují dva. Jeden žije na Rumbusku a jeden na Ústecku. Melichar pak bydlí na Podbořansku a Baltazar na Teplicku. Výrazně četnější je pak využití těchto biblických jmen jako příjmení. Příjmení Kašpar má v Ústeckém kraji 307 mužů, Melichar 191 a Baltazar zde nežije žádný.