Na žádost vlastníka pozemků Lesů ČR o tom rozhodl magistrát města Ústí nad Labem. „K sesuvům půdy na místě dochází již delší dobu. Sesuv je stále nestabilní, a představuje tak velké nebezpečí pro návštěvníky lesa, kteří se zde pohybují po stezkách i cyklotrasách," zdůvodnil nutnost vyhlášky zakazující vstup do lesa na nejméně tři měsíce odbor životního prostředí ústeckého magistrátu.

Cedule a pásky zakazující vstup na nebezpečné území ale nezpůsobují největší potíže turistům, nýbrž tamním chatařům. „Jde asi o deset chatek, ke kterým nevede jiná přístupová cesta než přes pozemky, kam je nyní vstup zakázán. Lidé se k nim nemají kudy jinudy dostat, zákaz proto porušují," sdělil starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý.

Potíže s uvolňujícím se svahem obec trápí už dva roky, kdy se jeho část utrhla poprvé. Podle starosty Suchého řešení představuje jedině sanace sesouvající se zeminy. „S Lesy ČR jsem o tom jednal. Na odtěžení zeminy prý ale v současnosti nemají dostatek peněz," posteskl si starosta obce z levého břehu řeky.

V čem je problém?

K sesuvům půdy na pozemcích o rozloze 3, 2 hektaru nad Dolními Zálezly dochází už delší dobu. Sesuv je ale stále nestabilní a ohrožuje lidi na stezce pro pěší i cyklotrase. Lesy ČR, které pozemky vlastní, proto požádaly ústecký magistrát o umístění zákazu vstupu. Ten žádosti vyhověl na dobu tří měsíců.

Sesuv půdy na cyklostezce z Dolních Zálezel do Vaňova.Turisté se na oblíbenou výletní stezku údolím řeky Labe tak více než čtvrt roku nepodívají. „Je to krásná cesta do ústeckého Vaňova. Co se dá dělat," povzdechla si vášnivá turistka Jana Vojtěchová.

Půda se po jílovitém podloží sesouvá na svazích pod Chvalovem směrem k Labi. S každým deštěm se situace podle starosty Miroslava Suchého ještě horší. Lidé proto nesmějí nejen na turistickou stezku a cyklotrasu, která se odděluje z ulice Na Vyhlídce v Dolních Zálezlech a pokračuje podél řeky směrem na rozcestí Pod Panenskou skálou. Zákaz vstupu platí i na území mimo značené trasy, do lesa nad i pod stezkou.

Jakým způsobem chce majitel pozemků situaci řešit, Ústecký deník zjišťoval. Své vyjádření společnost Lesy ČR do uzávěrky novin však nestihla poskytnout.

Stezku magistrát uzavřel na maximální možnou lhůtu, tedy na tři měsíce. Stanovenou dobu může následně o další nejvýše tři měsíce prodloužit.

Proti rozhodnutí odboru životního prostředí se nelze odvolat. „Mimořádné podmínky, které vedly k vydání rozhodnutí se mohou odkladem, ke kterému by mohlo dojít, nadále zhoršit a i nadále by tak docházelo k nepřiměřenému přímému ohrožení návštěvníků lesa," stojí ve veřejné vyhlášce vydané odborem.