Předpokládané náklady jsou 19,5 milionu korun bez DPH, nové mají být nejen povrchy komunikací, lokalita se má celkově zklidnit díky zřízení přednosti zprava, dovybavena má být bezpečnostními prvky pro snížení rychlosti, větší počet má být parkovacích míst.