Arciděkan Šimáček v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí přečetl koledníkům příběh Tří králů, a pak došlo na samotné požehnání. „Jděte a koledujte ve jménu Pána Boha, díky," pronesl na závěr. Při odchodu si děti a dospělí prohlédli vystavené betlémy a obdivovali výzdobu kostela.

Výtěžek tradiční Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí.

V pondělí 6. ledna od 17 hodin proběhne v Muzeu města Ústí nad Labem Tříkrálový koncert, vystupovat budou žáci Základní umělecké školy Evy Randové. V letošním roce slaví Tříkrálová sbírka, stejně jako oblastní charita v Ústí nad Labem, kulaté dvacáté narozeniny.