Koledníci letos získali od lidí nejvyšší částku ve dvacetileté historii Tříkrálové sbírky. V pondělí 13. prosince pracovníci ústecké charity rozlepovali postupně všech 70 pokladniček. Bankovky sčítali samostatně, mince z každé pokladnice nasypali do elektronického přístroje, který hodnotu mincí spočítá a roztřídí je. Letos tento přístroj využili v Ústí nad Labem vůbec poprvé a výrazně jim usnadnil práci. „Můžeme si povídat a nestane se, že bychom zapomněli, kolik peněz jsme už sečetli," sdělila jedna z pracovnic Oblastní charity v Ústí nad Labem.