Dopravní podnik města Ústí nad Labem bude mít celosíťovou výluku trolejbusové dopravy. Důvodem je výměna opotřebených armatur na trakčním trolejovém vedení v oblasti křižovatky na Předmostí a v Neštěmicích.

Po celý den budou náhradní dopravu na všech linkách zajišťovat autobusy.