„Pro zajištění pestrosti podmínek pro rostliny a živočichy mají tůně různý tvar i velikost. Tůně významně pomáhají zlepšovat vodní režim ve svém okolí, což se projevilo v předchozích suchých letech,“ upřesnil Vladislav Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Tůně velmi rychle lákají živočichy vázané na vodní prostředí. Zejména obojživelníky, kteří v nich nalézají vhodné podmínky pro rozmnožování. Například tůně v lokalitě Březina na Teplicku nebo v okolí Dobrné na Děčínsku byly cíleně vybudovány pro podporu čolka velkého.

„Čolek velký patří mezi silně ohrožené druhy ocasatých obojživelníků. Je taky řazen mezi evropsky významné druhy chráněné v rámci soustavy Natura 2000. Tůně čolci využívají pro kladení vajíček. Také se v nich vyvíjí jejich larvy. Je proto velmi důležité, aby tůně zůstaly bez zarybnění“ vysvětlil Martin Vlček, zoolog z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Budování tůní přináší mnoho dobrého i lidem z obcí, jak potvrdil starosta obce Hlinná na Litoměřicku Martin Ušala. „Naše obec buduje ve spolupráci s odborníky na ochranu přírody tůně již několik let. Díky tůním výrazně ubyly problémy s vysycháním studní. V jejich okolí také lépe roste tráva, kterou mohou využívat zdejší zemědělci pro dobytek. V neposlední řadě také tůně zkrášlují krajinu v okolí obce.“