Správa železnic poprvé připustila, že může být dokončen Krušnohorský tunel, aniž by byla vyřešena návaznost dále do vnitrozemí. Jak tuto situaci vnímáte?
Tuto informaci slyším poprvé. My za Ústí na tom pracujeme s maximální intenzitou, abychom ústecký uzel vyřešili co nejlépe a co nejrychleji. Co se týče Krušnohorského tunelu, tam tolik informací nemám, protože není v centru mé pozornosti. Určitě se ale dozvím více na konferenci, kterou v rámci pracovní skupiny k VRT připravuje kraj.

Martin Hausenblas.Martin Hausenblas.Zdroj: Deník/Karel PechNeohrozilo by solitérní spuštění Krušnohorského tunelu smysluplnost celého projektu VRT z Prahy do Drážďan?
Pokud bude hotový Krušnohorský tunel, tak se vyřeší jeden podstatný problém a to je zkapacitnění železničního spojení, zejména nákladního, z Česka do Německa. Současná železnice podél Labe ve směru na Schmilku se totiž už nedá dále kapacitně rozvíjet a železnice pod horami by tomuto úseku výrazně ulevila. Takže i takové parciální řešení pomůže s tím nejpalčivějším problémem, tedy přeshraničním spojením. Jakékoliv zpoždění v tomto projektu je nepříjemné, ale už jen to, že přivedeme tunelem dopravu na ústecké nádraží, je velký počin. Jednoznačně je to samostatně funkční celek, který je velmi přínosný. Pro nás v Ústí je ale samozřejmě nejzajímavější napojení na Prahu, které má podle studie převážet denně až 40 tisíc lidí.

Stavba vysokorychlostní trati.
Rychlovlaky můžou jezdit tunelem do Saska i bez spojení s Prahou

V místě vyústění Krušnohorského tunelu na české straně protestují lidé proti trasování VRT. Může to ohrozit budování ústecké části VRT?
Pokud vím, hlavní problém byl v nedostatku informací. Tento problém má několik rovin. To jednou je, že v zásadách územního rozvoje byly územní rezervy pro jinou vysokorychlostní trať než jaká je nyní připravována. Ta původní měla spojovat jen Drážďany s Prahou, později vláda schválila, že VRT má propojovat Prahu s regiony. To nutně vygenerovala požadavek na vedení trati jinudy. Druhou rovinou je, že teprve nyní Správa železnic zveřejnila studii proveditelnosti, která navíc nejde do žádné velké hloubky. Jen říká: Ano, tudy by to šlo. Teprve v tuto chvíli mohla SŽ začít dialog s obcemi, protože do zpracování studie byly v mapách desítky čar s rozestupem desítek kilometrů a způsobilo by to jen chaos. Z pohledu SŽ je to nejšťastnější okamžik, kdy mohla do jednání vstoupit. Chápu ale, že z pohledu občanů se to může zdát pozdě. Domluvili jsme se se starosty okolních obcí, že povedeme dialog, budeme si vyměňovat informace a budeme VRT řešit od tunelu k tunelu.

Tunel pod horami. A dál? Dál nic