Předchozí
1 z 3
Další

Muzeum jako nové. A nakonec i s moderní výstavou o českých Němcích

Na kompletní opravu hlavní budovy ústeckého muzea, která trvala přes pět let, šlo z evropských fondů přes 330 milionů korun. Cílem bylo mimo jiné vrátit stavbě její předválečný háv. Nad plán se podařilo zachránit i cenné historické nástěnné malby, které na dělníky nečekaně vykoukly během stavebních prací. Obří zakázku, která se povedla, provázely kontroverze. Nejprve magistrát čelil podezření z předražení zakázky o 180 milionů korun. Policie to ale odložila.

Ústecké muzeum.Ústecké muzeum.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Jako ještě větší problém se ale ukázala jedna z podmínek dotace, která přitom zdaleka nebyla nejdražší položkou: historicky náročná výstava, přibližující soužití Čechů a Němců na severu země. V režii jí měla partnerská organizace muzea Collegium Bohemicum a průtahy stály místo přinejmenším jednu osobu z jejího nejužšího vedení. Zatímco budova muzea byla už skoro deset let let opravená, skutečně dlouho očekávanou expozici otevřeli až na konci roku 2021.

1. Rekonstrukce Muzea města Ústí n. L. s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum
• Programové období: 2007-2013
• Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
• Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
• Zahájení projektu: 1. 3. 2008
• Ukončení projektu: 30. 7. 2011

Rekonstrukce zahrnula kompletní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou prošla střecha a půdní prostory, kde vzniklo nové patro, ve kterém jsou umístěny kanceláře a laboratoře. Nově jsou také vybaveny depozitní prostory. Jedním ze základních úkolů rekonstrukce bylo také vybudování výtahů pro muzejní provoz a pro návštěvníky. Atrium muzea bude zpřístupněné jako oddychová zóna v centru města. Ve zrekonstruovaném muzeu vznikly výstavní prostory pro krátkodobé výstavní projekty, přednáškové místnosti a ateliéry muzejní pedagogiky. Součástí muzea je také knihovna se studovnou. Největší část stálých expozic připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s ústeckým muzeem.

Proplacené finanční prostředky

• Výše dotace EU: 336 509 000,00 Kč
• Veřejné zdroje ČR: 48 867 624,00 Kč
• Celková částka: 385 376 624,00 Kč

Co za průtahy stálo? „Zpočátku to byly technické a organizační důvody v naší partnerské organizaci Collegium Bohemicum, v poslední domě to byl covid. Jsem rád, že se výstavu nakonec povedlo připravit,“ uvedl při jejím otevření ředitel muzea Václav Houfek.

Čekání se vyplatilo. Výstava s názvem Naši Němci za 50 milionů zabírá dvě patra budovy s exponáty v několika desítkách místností. Expozice využívá i nejmodernější přístroje a technologie, například hologramy, dotykové displeje a 3D animace.

Zchátralý kostel v oseckém klášteře má díky opravě Grand Prix Architektů

Evropské peníze šly mezi lety 2018 a 2022 i na opravu dominanty oseckého cisterciáckého kláštera: kostela Nanebevzetí Panny Marie. Barokní svatostánek je nyní jako nový. Po skončení náročných prací za 130 milionů korun, které památku na několik let zavřely, loni stavba zaslouženě získala jednu z hlavní cen za rekonstrukci v soutěži Grand Prix Architektů. Před opravou byl přitom kostel z 13. století v havarijním stavu.

Velikonoce v Oseku. Tradiční jarní akce v areálu cisterciáckého kláštera v Oseku.Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku je dominantou kláštera. Každoročně ho mohou obdivovat návštěvníci Oseckých slavností, které probíhají též na klášterním nádvoří. Deník/ Z. TraxlerZdroj: Deník/Petr Málek

Z výzdob se nejspíš kvůli dlouhodobému zatékání uvolňovala omítka, a to i během bohoslužeb. Bylo potřeba opravit i střechu. Výmalba byla oprýskaná, kostel byl ponurý a tmavý. Odborné restaurování vrátilo vnitřku kostela původní barvy. Na stavu kláštera se podobně jako na mnoha jiných v Česku podepsalo normalizační duchovní „temno“. Po roce 1950 zde komunisti zřídili internační tábor pro řeholníky a sestry. Cisterciáci se vrátili až po revoluci.

Revitalizace kláštera Osek - evropské centrum kultury a vzdělanosti
• Programové období: 2014-2020
• Operační program: Integrovaný regionální operační program
• Příjemce: Cisterciácké opatství Osek
• Zahájení projektu: 27. 4. 2017
• Ukončení projektu: 30. 9. 2021

Hlavním cílem projektu je zachování, ochrana a rozvoj potenciálu národní kulturní památky Opatského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku u Duchcova a jeho využití k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní zaměstnanost a konkurenceschopnost.

Schválené finanční prostředky

• Výše dotace EU: 104 676 219,14 Kč
• Veřejné zdroje ČR: 12 314 849,31 Kč
• Národní soukromá částka: 6 157 424,66 Kč
• Celková částka: 123 148 493,00 Kč

Dnes kostel neslouží jen věřícím a klášter jen mnichům. Lidé z široké veřejnosti zblízka i zdaleka si prostředí s unikátní duchovní atmosférou užívají během každoročních Oseckých slavností. Opravený kostel, který je jako součást celého areálu od roku 1995 kulturní památkou, si můžou užít také turisti během prohlídkových okruhů. Za rok jich tam zavítá podle statistik několik tisíc. V areálu kláštera se také povedlo obnovit pivovar, kde vaří pivo Ossegg.

Nenápadná akce modernizovala železnici na Lovosicku. Až pak šlo do pucu nádraží

Stovky milionů padly i na moderní počítačové zařízení Esa 44. Díky němu je provoz vlaků v regionu zajištěn s nejmodernější technikou. „Když teď výpravčí staví cestu, klikne na počítači na ikonku návěstidla, myší najede na kolej a ťukne prstem,“ popsal Deníku krátce po spuštění systému vrchní správce Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jiří Malík. Ústřední stavědlo řídí železniční provoz na Lovosicku včetně vlečky Lovochemie a logistického centra ČD Cargo, ale i trati do Čížkovic, Bohušovic a Žalhostic.

Nový řídící systém začali používat dispečeři na Lovosickém vlakovém nádraží, kteří řídí dopravu na kolejích.Nový řídící systém začali používají dispečeři na Lovosickém vlakovém nádraží, kteří řídí dopravu na kolejích.Zdroj: Deník/Karel Pech

Nové zabezpečení chrání jízdní cesty, zaměstnance dráhy i cestující lépe než to staré. Levnější a jednodušší je také jeho údržba. Esa 44 má navíc vlastní diagnostiku. Hodnoty jako izolační odpor nebo průchodnost kabelů a další, které dříve musel změřit technik měřícím zařízením, automaticky ukládá. To ovlivňuje i vyhodnocování dopravních nehod na železničních přejezdech. Řidiči se už nemůžou vymlouvat, že na přejezdu nesvítila červená. Nádražáci všechny údaje ihned vytáhnou z počítačového archivu.

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice
• Programové období: 2007-2013
• Operační program: 1 OP Doprava
• Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
• Zahájení projektu: 18. 3. 2015
• Ukončení projektu: 14. 4. 2016

V rámci stavby dojde k výstavbě nového SZZ (staničního zabezpečovacího zařízení) v žst. Lovosice, které je spojeno s redukcí infrastruktury a úpravou TZZ (traťového zabezpečovacího zařízení) v přilehlých úsecích. Ve stanici bude vybudováno zařízení 3. kategorie elektronického typu. V rámci stavby dochází i k některým kolejovým úpravám a k výměně sdělovacího zařízení. Na jednotlivých traťových úsecích (délka staničního obvodu v současném stavu tvoří přes 3 300 metrů) budou realizovány nové kabelové trasy, které budou zřízeny v místech stávajících kabelových tras. Budou vybudovány dvě stavědlové ústředny. V rámci stavby dojde k úpravě jednotlivých světelných přejezdových zařízení.

Proplacené finanční prostředky

• Výše dotace EU: 282 620 161,00 Kč
• Veřejné zdroje ČR: 50 776 277,00 Kč
• Celková částka: 333 396 438,00 Kč

Neuvěřitelně složitý systém „dýchá“ v malé nenápadné stavbě, relativně vzdálené od samotného nádraží. Lidé o něm moc nevědí. Jejich pozornost se soustředí spíše na dobíhající rekonstrukci nástupišť, na niž má plynule navazovat i oprava samotného nádraží. „Veřejnost nákladnou a podstatnou rekonstrukci vlastně nepozná, ale zabezpečovací zařízení tvoří alfu a omegu železničního provozu. Bez ní by to nešlo,“ řekl náměstek přednosty provozního odboru Miroslav Kasa.