Kvůli tomu nelze udělat pouhou opravu živičných povrchů parkovišť s drobnými úpravami spodní konstrukce, ale je nutno ji provést komplexně. Společně s tím bude projektová dokumentace řešit i přístup z těchto parkovacích ploch k hale.