Pavel Doulík se stal profesorem v oboru pedagogika. Nejenže tento obor vyučuje na ústecké univerzitě, ale zároveň je stále pedagogem na Gymnáziu Teplice.

„Dnešní student často ještě ani na vysoké škole netuší, jakému oboru se chce věnovat. Je na nás, učitelích, abychom jim chuť do studia minimálně nesnižovali,“ říká Doulík.

V České republice byl za posledních 10 let jmenován jen jeden profesor pedagogiky. Proč ale vy máte titul ze Slovenska?
Podmínky na Slovensku nejsou jednodušší, ale situace je tam přívětivější, tolik si tam nekonkurujeme. Navíc je celá moje akademická dráha spojená se Slovenskem.

Profesorský titul je nejvyšší akademická hodnost, spojená je zejména se staršími lidmi. Vám je ale jen 41 let.
Osobně jsem přesvědčen, že pokud daný člověk splňuje kritéria, je věk podružnou záležitostí. Naštěstí už nejsem ojedinělý případ.

Jak se podle vás pedagogika v České republice vyvíjí?
Pokud jde o obor, tak si myslím, že na tom není tak zle. Pokud jde ale o školství, tam už situace tak růžová není. Ale na toto téma se toho napsalo dost a nechci zde rozvádět filosofické úvahy bez reálného efektu.

A umějí tedy učitelé učit?
Jestli umějí učitelé učit, je stejně zavádějící, jako zda umí lékař léčit. Já pevně věřím, že drtivá většina ano, ačkoli se to nedá změřit.

Není to tedy sisyfovská práce a nenahradí v budoucnu učitele-člověka učitel-počítač?
Pokud si vezmeme Brownův román Počátek, tak zanedlouho bude člověk a počítač jedno. Učitele-člověka ale zatím žádný počítač určitě nenahradí.

Jak se mění chuť dnešních mladých lidí studovat?
Nikdy nebyla situace ke studiu tak ideální jako v současné době. Proto si myslím, že chuť studovat, ačkoli ji nelze změřit, se u studentů nemění. Spíše má jinou podobu, neboť dnešní student ještě ani na VŠ často netuší, jakému oboru se chce věnovat. Je na nás, učitelích, bez rozdílu typu školy, abychom jim chuť do studia minimálně nesnižovali.

Jak vnímáte finanční ohodnocení českých pedagogů?
Jde jednoznačně o nejvíce podfinancované povolání vyžadující vysokoškolské vzdělání. Pokud nedojde k okamžité výrazné změně, tak během několika následujících let nastane fatální nedostatek učitelů na všech stupních škol.

V únoru skončíte ve funkci děkana na Pedagogické fakultě UJEP. Zkuste nastínit svou „politiku“, kterou jste za osm let na fakultě nastolil.
Moje politika či filozofie, kterou jsem jako děkan prosazoval, spočívala ve stabilizaci fakulty po její transformaci v roce 2005. Vždy jsem se také snažil o to, aby byli klíčoví pracovníci fakulty finančně ohodnoceni tak, aby chtěli na fakultě dále působit. A nesmím opomenout to, že jsem vždy prosazoval podporu studentů a jejich smysluplných činností. Studenti vědí, že mají na děkanát dveře otevřené.

PAVEL DOULÍK
Prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., se zabývá psychodidaktikou, konstruktivistickými přístupy k vyučování a metodologií pedagogického výzkumu. Oceněn byl Medailí ministra školství II. stupně a dvěma cenami rektorky UJEP. Učebnice chemie, kterou napsal spolu s doc. Jiřím Škodou, získala cenu za nejlepší evropskou učebnici v kategorii učebnic pro základní a střední školy.