Loni se Martinu Balejovi schylovalo ke konci osmiletého maxima, kdy mohl být rektorem ústecké univerzity. Síly napnul k vítězství v senátních volbách za ODS. V těch se ale nakonec nedostal ani do druhého kola. V uplynulých dnech Balej předal rektorské žezlo nástupci Jaroslavu Koutskému. Jak se ale ukázalo, s Univerzitou J. E. Purkyně (UJEP) se nerozloučil: zůstal v jejím vedení na nově zřízeném prorektorském postu.

Jde o poměrně novou informaci, kterou univerzita zatím nijak nedeklarovala. Neunikla ale kritikovi poměrů ústecké politiky a bývalému zaměstnanci UJEP Radimu F. Holečkovi. „Máte prosím pocit, že univerzita v Ústí nad Labem jede takové bomby, že si může v době všeobecných úspor dovolit navíc trafikanta za jeden a půl milionu ročně?“ zeptal se Holeček řečnicky na Facebooku. Status nevzbudil příliš velký ohlas, a zatím tak jde o ojedinělou kritiku.

Novým rektorem UJEP byl zvolen Jaroslav Koutský
Na univerzitě zvolili rektorem Jaroslava Koutského. Musí ho potvrdit prezident

Že se vedení UJEP letos změnilo a má o jednoho prorektora navíc, potvrdila Deníku kancléřka Jana Kasaničová. „Na svých postech zůstávají pouze prorektorka pro studium Alena Chvátalová a kvestor Leoš Nergl,“ doplnila Kasaničová s tím, že novými prorektory jsou Jan Slavík, Pavel Raška, Vlastimil Chytrý a právě Balej. Ten se stal prorektorem pro projekty evropských strukturálních a investičních fondů, což je oblast, kterou předtím neměl výslovně ve své gesci žádný prorektor, jak vyplývá z poslední výroční zprávy UJEP.

Přestože podle Holečka stačí na evropské projekty univerzitní aparát, konkrétně centrum projektového servisu, tak na UJEP má funkce nového prorektora pro Baleje podporu. Uplynulou středu se k nominacím vyjadřoval akademický senát a jednomyslně se vyjádřil kladně. Podle rektora Koutského je pochopitelné a užitečné, že Balej zůstává na UJEP. A to i vzhledem k dosud nabytým zkušenostem v roli rektora během jeho dvou funkčních období. „Univerzita byla v posledních letech mimořádně úspěšná v zisku a realizaci evropských projektů a tuto situaci je třeba udržet,“ dodal Koutský.

Balej: Chci pomoct univerzitě, ale i celému kraji

Univerzita v následujícím programovém období usiluje o zisk velkých projektů z operačních programů Jan Amos Komenský a Spravedlivá transformace. V tom druhém má podané dva z celkových deseti strategických projektů v hodnotě skoro 2,5 miliardy korun. Zaměřeny jsou na spolupráci univerzity s krajem v jeho transformaci (přihlášený je pod zkratkou RUR) a na „zelenou“ energetiku (GET). Projekty univerzita podávala ke schválení Regionální stálou konferencí za druhého Balejova funkčního období. „Zkušenosti Martina Baleje jsou v tomto případě zcela zásadní,“ řekl k tomu Koutský.

Vodíkovod - Ilustrační foto
Ústecký kraj je na startu transformace. Chce být vodíkovým lídrem

Samotného Martina Baleje motivuje podle jeho slov k setrvání na UJEP snaha pomoct univerzitě a Ústeckému kraji zároveň. „Projekty RUR a GET jsou totiž jedinečnou příležitostí. První z nich má pomoci rozšířit aktivity univerzity do celého kraje, otevřít dveře univerzity s jejími odbornými silami a know how napříč obory, pomáhat školám a učitelům v kraji. Druhý je šancí vytvořit s pomocí dalších silných vědeckých i soukromých institucí vědeckovýzkumné centrum zaměřené na obnovitelné zdroje energie,“ připomněl Balej.

Oba projekty tak podle exrektora mají přispět k tolik potřebné transformaci Ústeckého kraje. „A k tomuto náleží i agenda dalších evropských dotačních příležitostí. A to především proto, aby nedocházelo k duplicitám, nýbrž k synergiím,“ dodal ke své budoucí roli Balej. Ten je přesvědčený, že univerzita už v předchozím období za jeho rektorství prokázala, že dotace umí využívat efektivně, racionálně a hospodárně.