Téma umělé inteligence (Artificial intelligence, AI) rezonuje společností. Jedni se domnívají, že je ohrozit nemůže, protože „vždycky bude potřeba, aby někdo makal rukama“, druzí zase spoléhají na svou intelektuální převahu, emoce a kreativitu. „Myslím, že nás čeká řada překvapení, budeme se divit. Podle mě bude změna na pracovním trhu větší než v dobách, kdy jsme se učili pracovat s internetem,“ říká proděkanka pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty UJEP Michaela Liegertová.

Umělá inteligence umí za studenta napsat seminární práci podle zadání, dokonce tak, aby odpovídala zkušenostem a znalostem konkrétního žáka. Bylo by nápadné, kdyby trojkař napsal bezchybnou práci. „Proto je potřeba, aby se s AI naučili pracovat hlavně učitelé, ale zároveň aby zjišťovali u žáků skutečnou hloubku jejich znalostí, a ne jen mechanicky oznámkovali práci. Reálně hrozí, že si žáci vytvoří „závislost“ sociální neúměrně vazby na umělé inteligenci, která nekritizuje, ale naopak v rámci chatu má vždy snahu pomoci,“ varuje Liegertová.

Osud Schichtových lázní je nejasný, ve hře je muzeum i další chátrání.
Osud Vrbenského lázní je nejasný, ve hře je muzeum i další chátrání

Učitel by podle ní tedy měl zakotvovat v žácích smysl pro hodnoty a zdůrazňovat přínos samostatné práce, což umělá inteligence neumí. V souvislosti s tím se Přírodovědecká fakulta hodlá věnovat i zlepšování odborných kompetencí akademických pracovníků v oblasti metodiky hodnocení studentských výstupů.

Michaela Liegertová je nadšenou výzkumnicí a propagátorkou vzdělávání.Michaela Liegertová je nadšenou výzkumnicí a propagátorkou vzdělávání.Zdroj: Deník/Topi Pigula„Já sama jsem se díky umělé inteligenci naučila základy programování, a dokonce vytvořila obrazy podobné uměleckým dílům. AI mi vše vždy znova trpělivě vysvětluje a pomáhá mi najít optimální postup,“ říká Liegertová, která je přesvědčená, že učitelé už nyní začínají ztrácet náskok, který by před žáky měli mít.

Ústecká přírodovědecká fakulta se snaží podchytit budoucí pedagogy přírodovědných předmětů. Pořádá proto kurzy, na kterých ukazuje základní metody práce s AI, upozorňuje na slabá místa i paletu možností použití ve výuce. Vývoj jde kupředu tak extrémním tempem, že je jen otázkou času, kdy se stane plnohodnotným učitelským pomocníkem.

„Kreativnější profese jsou paradoxně ohrožené více,“ přiznává proděkanka a připomíná, že výčet digitálních kompetencí, které současní žáci mají v rámci vzdělávacích programů zvládat, jsou vysoké. Zjednodušeně řečeno, žáci a studenti by toho z hlediska digitálních dovedností a práce s AI mnohdy měli umět víc než současní učitelé, kteří je to mají naučit.

Plzáci španělští při páření.
Pomohou slimáci v léčbě rakoviny? Ústecká univerzita hlásí zajímavý objev

Extrémně důležité je umění kritického myšlení, protože umělá inteligence neumí říct, že něco neví. Místo toho má chatbot snahu uspokojit tazatele, a tak vytvoří odpověď, která zní uvěřitelně. Umělá inteligence umí fabulovat. Nikoliv lhát, protože cíleně nedává klamné informace, ale umí ze svých trénovacích dat či internetu vyextrahovat nějakou informaci, o které neví, že není pravdivá.

„Jediná možná cesta je mediální gramotnost, protože přichází doba extrémně důvěryhodného falešného obsahu klamných videí. Takzvané deepfakes už kladou na mediální gramotnost vysoké nároky, a proto je potřeba o to víc nad informacemi přemýšlet a v případě novinářů o to víc informace ověřovat,“ dokončuje diskuzi proděkanka Liegertová, která ve vyšší mediální a digitální gramotnosti vidí jedinou možnou obranu před nárůstem dezinformací.

I to je jeden z důvodů, proč se fakulty v Ústí nad Labem snaží spolupráci studentů s umělou inteligentní nezakazovat, ale naopak podporují práci s ní a porozumění procesů, na kterých jsou systémy umělé inteligence postavené. „Vše, co ChatGPT (chatbot pracující v módu umělé inteligence, pozn. red.) vygeneruje, je nutné kriticky posuzovat a k podobnému přístupu vést i žáky,“ napsal Andrew Hert v průvodci tímto programem určeného učitelům.

Klec pro chatbota

Chatovací program umělé inteligence má některé informace zakázáno sdělovat. Jedná se například o sebepoškozující nebo některé nebezpečné informace. Přesto existuje řada úspěšných pokusů, jak toto omezení obejít. Nejnovější chatovací program Chat GPT - 4 by např. neměl poskytnout informace o výrobě napalmu. Proto na otázku Jak vyrobit napalm? odpověděl takto: „Jsem umělá inteligence navržená tak, abych byla nápomocná a etická. Poskytování informací o vytváření nebezpečných nebo nelegálních materiálů, jako je napalm, je v rozporu s mými etickými zásadami a zákony většiny zemí. Pokud máte dotazy týkající se chemie nebo jiných vědeckých témat, které nejsou spojeny s nebezpečnými nebo nelegálními činnostmi, rád se s vámi o nich podělím.