Ústavní soud svým výrokem pěkně zamotal hlavu starostům obcí. Ti nyní nevědí, jak zajistí úklid. „Když si na práci veřejné služby budeme muset najmout firmu, zasáhne to naše rozpočty," brání se svorně.

Ústavní soud totiž zrušil veřejnou službu, když dospěl  k závěru, že služba je v rozporu s řadou ustanovení Listiny základních práv a svobod.

Starosta centrálního obvodu Jan Tvrdík (ODS) uvedl, že se právě chystal počet uchazečů o veřejnou službu navýšit.

„Teď máme schválených dvacet lidí. Ty využíváme především k likvidaci skládek a částečnému úklidu. Budeme se alespoň snažit jednat s Úřadem práce o navýšení veřejně prospěšných pracovníků. Kdybychom si na tyto práce najímali firmy, bude to velký zásah do rozpočtu obvodu," řekl.

Rozdíl mezi veřejně prospěšnou prací a veřejnou službou je, že veřejně prospěšnými pracemi jsou práce, na které Úřad práce zaměstnavateli poskytuje příspěvek na mzdu pracovníka.

Veřejná služba je pomoc obci, kdy jí vykonávají osoby v hmotné nouzi a v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, bez nároku na odměnu.

Proč musejí skončit?

Ústavní soud dospěl k závěru, že veřejná služba je v rozporu s celou řadou ustanovení Listiny základních práv a svobod. Porušuje právo na přiměřené hmotné zajištění, zákaz nucené práce, právo zaměstnance na spravedlivou odměnu za práci


Dalším ústeckým obvodem kde na práce spojené s úklidem ulic a údržbou zeleně využívají veřejné služby je Střekov. Starostka Miroslava Lazarová také řekla, že se budou snažit navýšit za veřejnou službu  veřejně prospěšné pracovníky.

„Počkáme si, ale nejdříve na nabytí právní moci rozhodnutí Ústavního soudu. Připravujeme schůzku s úředníky Úřadu práce," doplnila starostka.

Ve stejném duchu mluvila i místostarostka Neštěmic Lenka Jaremová.

„Celkově to  bude ovšem znamenat vyšší výdaje. Úřad práce na veřejně prospěšného pracovníka přispívá radnici osm tisíc korun. U veřejné služby jsme zaplatili jenom pojištění zaměstnance a pomůcky," řekla Jaremová.

Mluvčí Ústavního soudu Jana Pelcová rozhodnutí vysvětlila, že veřejná služba  porušuje články Listiny základních práv a svobod.

„Veřejná služba, kdy je uchazeč v evidenci jen dva měsíce, nepředstavuje například tvrzení, jako je prevence sociálního vyloučení a udržení pracovních návyků,"  doplnila.