Poslední rozloučení proběhne v pondělí 1. února v 11 hodin v obřadní síni krematoria na Střekově.

Zemřel architekt Vladimír Provazník

Vladimír Provazník se narodil 13. 3. 1937 v malé obci Topolany u Vyškova. Studoval na gymnáziu ve Znojmě, poté na tehdejší Fakultě architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického v Brně. Krátce jako projektant pracoval v Brně, v roce 1960 se s manželkou přestěhoval do Ústí nad Labem. Zde pracoval jako architekt na tehdejším Městském národním výboru, od roku 1965 až do roku 1991 pracoval na Útvaru hlavního architekta města Ústí nad Labem, který jako hlavní architekt města od roku 1971 také vedl. Ve své práci se soustředil především na urbanismus a územní plánování, v této oblasti publikoval řadu odborných studií. Ve své době patřil k významným mezinárodně oceňovaným odborníkům.

Městu Ústí nad Labem zasvětil celý svůj život. Jako architekt řešil po celou svou kariéru rozvoj města, které mělo nejen hluboké historické kořeny, ale také velké problémy s obrovskou proměnou. Ta byla způsobena jeho průmyslovým charakterem a takřka zdvojnásobením počtu jeho stálých obyvatel v letech 1950 až 1990. On sám si město skutečně zamiloval. Snažil se podrobně poznat jeho minulost, měl osobní přátelský vztah k ústeckým archivářům Janu Boučkovi, Ivanu Martinovskému nebo Vladimíru Kaisrovi, dobře se znal také s archivářem Františkem Cvrkem a s jeho manželkou archeoložkou ústeckého muzea Martou Cvrkovou. Ze svého bádání a z četných rozhovorů s těmito historiky se zrodila řada jeho populárních historických článků a úvah, které publikoval hlavně v tehdejším místním deníku Průboj. Na základě toho byl v roce 1974 osloven ústeckým spisovatelem a redaktorem ústeckého Severočeského nakladatelství Vladimírem Páralem, zda by nebyl ochoten napsat o Ústí nad Labem knihu. Rukopis byl hotov již v roce 1978, ale kniha vyšla až v roce 1983 pod názvem Ústí – město nad Labem. Kniha se stala základní literaturou pro všechny zájemce o dějiny města Ústí nad Labem na řadu let. Dodnes je cenná autorovým osobním zaujetím. Dovolím si ocitovat z úvodu jeho knihy: „Ústí není asi městem, do kterého se člověk zamiluje na první pohled, ale setkání s ním bývá osudové. Zmocňuje se lidí těžko definovatelnými pouty a již je nepouští.“

Vladimír Provazník se místní historii věnoval do posledních týdnů svého života, když do Archivu a do Muzea města Ústí nad Labem věnoval rozsáhlé soubory materiálů, které byly nejen plodem jeho práce architekta, ale také člověka, který sbíral řadu historických dokumentů k dějinám našeho města.

Ing. Arch. Vladimír Provazník, CSc. zemřel v Ústí nad Labem dne 24. ledna 2021. Čest jeho památce!

Václav Houfek