A to i přesto, že necelý pětikilometrový úsek D8-0805 z Lovosic do Řehlovic včetně mostu přes Opárenské údolí a tunelu Radejčín slouží dopravě od prosince 2016. EIA se přitom podle odborníků na už provozovanou stavbu v ČR nikdy nedělala.

Podle zadavatele stavby pro Ředitelství silnic a dálnic není úsek v křížku s nároky na ochranu životního prostředí. „Aktuálně nikde nedochází k překračování limitů,“ uvedl Tomáš Šikula za zpracovatele dokumentace. „Stavba byla velmi pečlivě realizovaná, byla snaha ovlivnit životní prostředí co nejméně,“ ujistil s tím, že s ohledem na životní prostředí nyní navrhují jen optimalizaci už provedených opatření.

Ta mají být vstřícná migraci zvířat či proudění malých potoků nebo se vyvarovat důsledků solení silnic. Řešil se také hluk. V bezprostřední blízkosti D8 v tomto úseku sice žádné obytné domy nejsou, dál od ní ale návrhy počítají s rozšířením protihlukových stěn.

Celkem 16 mrtvých a 22 živých koček našli policisté zavřené v bytě v Zolově ulici.
16 mrtvých a 22 vyhladovělých koček našli v bytě ženy v Krásném Březně

Z Dětí Země na jednání v Lovosicích nedorazil nikdo. Za ekologické aktivisty tak mluvil především Lukáš Blažej ze spolku Ústecké šrouby. Problém je podle něj s vlivem solení i těžkých kovů na kvalitu povrchových vod. „My se s následky D8 budeme muset potýkat do konce života stejně jako všichni obyvatelé Ústeckého kraje,“ je přesvědčen Blažej.

Kontaminace těžkými kovy ale podle Šikuly v okolí dálnice není zásadní. A dotčená řeka Bílina je už tak v dost špatném ekologickém stavu. Blažej s tím srozuměn není. „Podle zpracovatelů je vše v pořádku, podle nás a zahraničních studií je to stále horší a horší,“ míní s tím, že v dotčených tocích bude v blízké budoucnosti kvůli provozu na D8 vše mrtvé a vliv to bude mít i na spodní vody.

Péče o stromy

Na projednání vystoupili například i zástupci krajského úřadu nebo Správy CHKO České středohoří. Pro tu je zásadní povýsadbová péče o doprovodnou vegetaci, má totiž řadu funkcí a zmírní dopady této stavby. Hana Kovaříková z Krajské hygienické stanice připomněla, že stavba je stále ve zkušebním provozu. „Dokud nebudou realizována opatření v souvislosti s hlukem, nedáme souhlas s kolaudací,“ ujistila.

Zpracovatel posudku Oldřich Vacek ho sice teprve píše, s dokumentací se ale už seznámil. Na dokončení má ještě 40 dnů. „Zatím bych nedělal předpoklad, jaké bude moje stanovisko,“ řekl Vacek.

Hlavní líčení se konalo v nepřítomnosti obžalované Nikoly M., zastupovala ji obhájkyně Michaela Urbánková.
Půlroční dítě zemřelo. Soud zkoumá, zda za to může jeho matka a třesení

Posudek by tak měli na MŽP mít do konce tohoto roku. Závěrečné stanovisko EIA by mělo být do února 2020. To zohlední všechny připomínky ke stavbě a určí, zda bude nutné udělat na dálnici další úpravy. Obnovené stavební řízení ale neznamená, že správní orgány budou opět řešit otázku konkrétní trasy D8.