Od 2. května si mohou studenti, akademici i široká veřejnost v Centru přírodovědných a technických oborů v areálu Kampusu univerzity prohlédnout výstavu, která vznikla jako výstup konference Voda 2020. Představuje vodu jako nezbytnou součást našeho života, sleduje cestu vody v krajině a sídlech, mapuje setkání vody s člověkem a okolní neživou i živou přírodou i její vliv na stavební díla.

Podle slov Jiřího Zimy, předsedy oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) Ústí nad Labem, zde své zkušenosti na jednotlivých posterech prezentují přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

Výstava, která bude volně přístupná až do 28. května, seznamuje s vodou jako nepostradatelným prvkem našeho každodenního života. Zdůrazňuje její význam pro naše přežití a podporu, ale také nám připomíná její destruktivní sílu, se kterou se musíme vyrovnávat.

 Aktuální téma doby

„Voda je bezesporu aktuálním tématem dnešní doby a v letošním roce se pro nás v Centru přírodovědných a technických oborů stala jakousi tematickou nitkou. Po výstavě o ničivé síle vody – 150 let od povodně na Blšance v roce 1872 – nyní navazuje expozice, která mj. reflektuje otázky odpovědného a udržitelného zacházení s vodou v krajině. Jsme velice rádi, že opět můžeme otevřít naše prostory veřejnosti a podporovat dialog napříč různými obory," říká Regina Herma, proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP.

20. května od 11:00 hodin proběhne k výstavě doprovodná přednáška světoznámé krajinné architektky Kláry Salzmann, konkrétně k tématu výstavního posteru Krajinné plánování – nástroj adaptace krajiny na klimatické změny. Docentka Salzmann navrhuje projekty pro nápravu imbalance vody v krajině a zachování její životaschopnosti a odolnosti vůči klimatickým změnám.