Se spolužačkami Alenou Stoklövovou a Barborou Dušánkovou ji přilákal den otevřených dveří na Fakultě zdravotnických studií (FZS) ústecké univerzity.

POMÁHALA I U HASIČŮ

„Zatím se rozhlížíme, zklamané tu určitě nejsme. Ale spíš jen doprovázíme spolužačku Katku, která už je pro Ústí rozhodnutá," prozrazují Alena s Barborou.

„Učí tu zajímavě, možná se ještě pro tuto školu rozhodneme," dodávají vzápětí.

Kateřina Sádlová chce lidem pomáhat už od šesti let. „Byla jsem v hasičském kroužku a první pomoci jsem se věnovala i později v Červeném kříži Varnsdorf," vzpomíná.

DŮLEŽITÁ PRAXE

Pro univerzitu je den otevřených dveří důležitý. Zjišťuje tak zájem o aktuální obory. „Vlajkové lodě pro školu jsou Fyzioterapie a Všeobecná sestra, do nich letos chceme přijmout po 60 lidech. Do oborů Ergoterapie a Porodní asistent po 40 lidech," vysvětluje děkan FZS Zdeněk Havel.

U Všeobecné sestry je důležitá praxe. „Studium trvá tři roky, z počtu 4 600 hodin mají studenti 2 320 hodin praxe v Masarykově nemocnici. Díky tomu můžeme slíbit, že tu vychováme odborníky pro praxi," zdůrazňuje garant odborné praxe Jana Chrástková. „Důležité také je, že k nám může nastoupit absolvent jakékoli střední školy, tedy nejen zdravotnické," dodává.