Kompletně v novém budou od nového akademického roku studenti a pedagogové přírodovědecké fakulty (PřF) a fakulty životního prostředí (FŽP). O zkolaudování jejich nové, historicky největší budovy ústecké univerzity J. E. Purkyně (UJEP), tato instituce informovala v uplynulých dnech.

Po prázdninách studenty čeká několik velkých aul v přízemí, učebny a další prostory v osmi nadzemních patrech, ale třeba i hvězdárna na střeše s krásným výhledem na Ústí. Někteří akademičtí pracovníci se do objektu, jehož stavba získala finanční podporu ministerstva školství, už přestěhovali i s přístroji.

Lanovka na Větruši.
Ústecká lanovka na Větruši jede desátý rok. Převezla dva miliony lidí

Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO), které vzniklo na místě bývalé porodnice ústecké nemocnice, je nejsložitější a nejdražší stavbou, která dosud v univerzitním kampusu vyrostla. „Spojuje dohromady nejen dvě fakulty, ale také nabízí moderní sdílené laboratoře v oborech chemie, biologie, pedologie, ekotoxikologie, fyziky, nanotechnologií a geografie či novou menzu,“ popsala mluvčí univerzity Jana Kasaničová s tím, že výstavba včetně vybavení nábytkem stála 750 milionů korun. „Přístrojové vybavení z prostředků projektů Evropské unie bylo pořízeno za dalších 250 milionů,“ doplnila mluvčí. Projekt připravil architekt Petr Pelčák, od června 2018 tu stavěly společnosti Metrostav a Klement. Do hotového se přesouvá PřF z ulice České mládeže a FŽP z Královy výšiny.

Pro lidi z obou fakult představuje centrum nejen nové moderní prostory, ale i příležitost pro zintenzivnění jejich spolupráce. „Sdílení nové budovy CPTO dvěma fakultami, s přírodovědným a technickým zaměřením zároveň, vytváří rozumný předpoklad na užší propojování výzkumných týmů i přístrojového vybavení pro řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu,“ potvrdil děkan FŽP Pavel Kuráň.

Stovky nových parkovacích míst

Stavba potěší také rezidenty, kteří bydlí v okolí kampusu. Spolu s budovou vzniklo 100 nových parkovacích míst, které jsou přímo součástí budovy, a dalších 130 v jejím bezprostředním okolí. Je to alespoň záplata za to, že tu lidé dlouho snášeli hlučnost, zvýšenou prašnost i občasná dopravní omezení. Sousedé ale budou muset být trpěliví ještě dva roky, u CPTO se totiž bagry zakously do země také. Staví se tu objekt pro fakultu strojního inženýrství, který financuje projekt RE:START. Po přestěhování fakulty ze stávajícího sídla na Klíši tak bude univerzita v kampusu ještě centralizovanější.

Akce „Kulový blesk“ na univerzitě začala v souvislosti se stěhováním do CPTO. Katedra biologie PřF zahájila přípravy na stěhování začátkem května. „Ihned po kolaudaci jsme začali celé pracoviště intenzivně přesouvat a byli jsme jednou z prvních kateder, která nové prostory zabydlela,“ popsala proděkanka pro rozvoj a kvalitu Michaela Liegertová. „V současné době máme přestěhováno zhruba 80 procent veškerého vybavení včetně kanceláří,“ doplnila.

Program k Noci kostelů v ústeckém kostele Nejsvětější Trojice
FOTO: Noc kostelů u Nejsvětější Trojice v Ústí nabídla mši i hudbu

Po vystěhování celé PřF do nového centra budou uvolněné prostory v ulici České mládeže připraveny pro nastěhování dosud stále odloučených kateder pedagogické fakulty (PF) z objektu v ulici Hoření 13. „PF tak bude po desetiletích kompletně centralizována na jednom místě a budovu na Severní Terase UJEP zcela opustí,“ upřesnila Kasaničová a připomněla, že loni ji univerzita prodala městu. Uvolněnou budovu po FŽP na Králově výšině UJEP teprve prodávat bude. „Univerzita udělala další podstatný krok k finálnímu dokončení kampusu, a tím k vytvoření fungujícího živého a reprezentativního veřejného prostoru v Ústí nad Labem,“ shrnul rektor Martin Balej.

Nedaleko CPTO sídlí Spolchemie. A právě toto sousedství bylo v souvislosti s výstavbou předmětem sváru mezi univerzitou a chemičkou. Té se nelíbilo, že obří budova pro spoustu lidí vyroste v zóně jejího havarijního plánování. Chemička se dříve odvolala ke krajskému úřadu proti stavebnímu povolení, které na CPTO vydal ústecký magistrát. Úřad ale odvolání smetl ze stolu a chemička na rozhodnutí následně podala správní žalobu. Obě strany doposud nepodepsaly společné memorandum, na kterém se už dříve dohodly. Obsahovat mělo například vytvoření krizových a evakuačních plánů ze strany univerzity či nové stipendijní programy pro studenty chemických oborů financované chemičkou. „Věc se má aktuálně tak, že bohužel ještě finální dohoda s UJEP nebyla uzavřena, částečně i kvůli tomu, že se nebylo vzhledem ke koronaviru možné scházet a jednat,“ sdělil mluvčí Spolchemie Jan Charvát.