Soutěž probíhala od února a mířila na studenty a zaměstnance univerzity. „Přišlo nám logické i smysluplné oslovit soutěží naše lidi. Vždyť právě oni v kampusu tráví většinu života, který s univerzitou spojují. Záleželo nám nejen na tom, abychom se dozvěděli, jak je kampus inspiruje, ale také jak by si ho ještě přáli vylepšit,“ řekl rektor Martin Balej.

V současnosti, kdy ústecká univerzita již v univerzitním městečku neplánuje výstavbu nových objektů a rekonstrukce budov, zaměřuje se na kvalitu tohoto místa. "Posláním soutěže proto bylo vytvořit z Kampusu UJEP inspirativní kultivovaný a estetický prostor pro vzdělávání, výzkum, tvořivost, relaxaci i volný čas," vysvětlila mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Bývalá ústecká nemocnice úplně v původní podobě na místě dnešního univerzitního kampusu.
Kampus hotov. Stavba fakult na místě špitálu trvala roky, spolykala miliardy

„Do soutěže jsme obdrželi celkem šestnáct návrhů, převážně od studentů naší umělecké fakulty, ale objevily se i návrhy od zaměstnanců fakult. Bylo pro nás milým překvapením, nakolik kampus kreativně inspiruje. Návrhy obsahují velké množství různorodých prvků architektonické, volnočasové i umělecké povahy,“ popsal soutěžní návrhy prorektor pro rozvoj a kvalitu Jaroslav Zukerstein.

Porota soutěže o návrh na úpravu a využití vybraných ploch Kampusu UJEP rozhodla, že nejlepší je společný návrh Jany Brandtlové a Evy Opltové, studentek Fakulty umění a designu UJEP. Stejnou fakultu reprezentovala také Nikola Kolářová, která se umístila druhá. O třetí místo se podělily hned dva návrhy. Zaujaly práce Renaty Postlové, pracovnice Přírodovědecké fakulty, a Denisy Pokorné, studentky Fakulty umění a designu. 

V kampusu ústecké UJEP vznikl nový venkovní amfiteátr
Na divadlo i debaty. Kampusu ústecké univerzity vévodí nový amfiteátr

"6. června předal prorektor Jaroslav Zukerstein vítězkám soutěže diplomy a debatoval s nimi o jejich návrzích. Hovořili také o tom, že realizace vítězných návrhů je vázána na reálné možnosti financování vzhledem k dotačním titulům a dalším zdrojům, ze kterých je bude možné financovat. Může také dojít k využití jen některých dílčích navržených řešení z jednotlivých návrhů," dodala mluvčí Kasaničová.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
byla slavnostně vyhlášena 28. září 1991 na základě zákona ČNR č. 314 z 9. července 1991. Na UJEP v současné době studuje 8 500 studentů.

UJEP sestává z 8 fakult:
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
FSI - Fakulta strojního inženýrství
FUD - Fakulta umění a designu
FZS - Fakulta zdravotnických studií
FŽP - Fakulta životního prostředí
FF - Filozofická fakulta
PF - Pedagogická fakulta
PřF - Přírodovědecká fakulta