Veletrh vědy 2022 se uskuteční na výstavišti PVA Exo v pražských Letňanech. Z ústecké univerzity tam míří hned čtyři fakulty. „Společná expozice našich fakult - přírodovědecké, životního prostředí, strojního inženýrství a sociálně ekonomické, vytvoří rozsáhlý výstavní celek v Hale číslo 4 a přiláká jistě zaslouženou pozornost návštěvníků,“ věří prorektor pro vnější vztahy Pavel Doulík.

Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí UJEP se budou prezentovat především materiálovým výzkumem orientovaným na prostředí pro kvalitní život, jako jsou nanomateriály pro životní prostředí a pro biomedicínské aplikace. A také zelenou chemii, kde představí inovativní chemické technologie pro recyklace odpadů.

Univerzita třetího věku. Ilustrační foto.
Od června se mohou hlásit zájemci o studium na ústecké Univerzitě třetího věku

"Přírodovědecká fakulta představí ukázky z oblasti IT technologií, světelnou mikroskopii, mikrofluidní droplet generátor, atmosférickou plazmu, chromatografii, ale také oceňovaný žákovský atlas a mnoho dalšího. Zabaví se i mladší návštěvníci. Ti se mohou těšit třeba na pexeso, puzzle nebo tetování s vědeckou tématikou," uvedla mluvčí ústecké univerzity Jana Kasaničová. "Za Fakultu životního prostředí představíme přenosné měřicí přístroje pro terénní analýzy reálných vzorků znečištění životního prostředí - XRF, Ramanův spektrometr a Multilab, které jsou využitelné také při studiu doktorských studijních programů uskutečňovaných na FŽP UJEP," dodala mluvčí.

Vývoj a výzkum v oblasti nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů představí Fakulta strojního inženýrství. Jedná se o výsledky projektu Nanotech ITI II. Řeší povrchové úpravy a modifikace, které mohou ovlivnit například tvrdost, odolnost proti otěru, odolnost vůči korozi i třeba tepelnou vodivost.

Mobilní laboratoř v návěsu

"Jádro prezentace Fakulty sociálně ekonomické UJEP bude představovat mobilní behaviorální laboratoř, která má podobu atypického kamionového návěsu. Ten disponuje specifickým systémem dvou výsuvných podlah, což umožňuje maximální využití podlahového prostoru pro deset uzavřených kójí pro participanty a oddělený prostor pro samotné výzkumníky. Jedná se o jedinečnou mobilní laboratoř, která není dostupná na žádném jiném výzkumném pracovišti v České republice," upozornila na zajímavost mluvčí Kasaničová.

Ve speciální mobilní laboratoři zájemci poznají i speciální přístroje zkoumající fungování kognitivních funkcí mozku a rozhodovacích mechanismů lidského chování – například mindball, eye-tracking, Xsens či ProComp. Do jednotlivých behaviorálních experimentů se budou moci návštěvníci také zapojit.

Rostliny
UJEP zkoumá léčbu rakoviny i nemocí srdce. Chce využít "kurýry" pro léčiva

„Veletrh vědy 2022 představuje skvělou příležitost prezentovat, že UJEP může ukázat celou řadu výzkumných aktivit, které se mohou rovnat s dalšími univerzitami v České republice či ústavy Akademie věd. Proto chceme pozvat zástupce odborné, ale i laické veřejnosti k návštěvě našich stánků a expozic, aby všichni viděli, že i na 'dalekém' severu se vědecký život rychle rozvíjí a vzkvétá. Navíc jsme nezapomněli na to, že věda může být zábava i silný emociální zážitek,“ řekl Radek Soběhart, jeden z organizátorů expozice LABS FSE UJEP. 

Veletrh vědy
je největší populárně-naučná akce v České republice, kterou od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR. Představuje činnost vědeckých institucí, firem a univerzit prostřednictvím toho nejlepšího z různých oblastí vědy, aplikovaného výzkumu, vzdělávání a průmyslu. Naposledy se Veletrh vědy konal v roce 2019, kdy přivítal více než 30 tisíc návštěvníků všech věkových kategorií, přičemž program v hlavním sále zhlédlo více než 9 tisíc diváků.