Projekt pomohl rozvoji vědy a výzkumu hned na dvou fakultách UJEP Přírodovědecké a Filozofické.

„Hlavním cílem a předmětem projektu bylo vytvořit dvě postdoktorandské pozice, tedy pracovní místa pro mladé absolventy doktorského studia. Jedno vzniklo na katedře biologie Přírodovědecké fakulty, druhé na katedře historie Filozofické fakulty," uvedla mluvčí univerzity Jana Šiková.

Posila z polské Lodže

Postdoktoranské místo na katedře biologie Přírodovědecké fakulty obsadila dr. Dominika Wrobel, absolventka fakulty biotechnologie a potravinářství Technické univerzity Lodž. Její výzkum byl tematicky zaměřen na studium biologických aplikací tzv. dendrimerů, polymerních nanočástic s unikátními vlastnostmi.

Postdoktorandem katedry historie Filozofické fakulty se stal dr. Vilém Zábranský, absolvent doktorského oboru České dějiny FF UJEP. Jeho výzkumným tématem je migrace obyvatelstva novověkých měst se zaměřením na sociální mobilitu a migraci do pražských královských měst v 1. polovině 17. století.