Přednáškou nebo prostřednictvím posterů se doktorandi daného oboru snažili upoutat pozornost ke svému výzkumu a jeho dosavadním výsledkům.

Aby byla účast na konferenci pro mladé vědce zajímavější, mohli svými vystoupeními zároveň soutěžit o nejlepší přednášku či posterovou prezentaci. Odborná porota, složená z řad členů oborové rady, školitelů, vyučujících a dalších odborníků, měla právo tři nejlepší vystoupení v obou kategoriích ocenit finanční odměnou ve výši 7, 5 a 3 tisíce korun.

„Jde o akci vzniklou vysloveně z iniciativy studentů a kromě doktorandů fakulty životního prostředí se jí aktivně zúčastnilo také pět studentů z přírodovědecké fakulty a tři studenti z fakulty strojního inženýrství. Považujeme to za malý příspěvek k posílení a dalšímu zlepšení spolupráce mezi našimi fakultami,“ říká Pavel Janoš z fakulty životního prostředí.

Pravidla konference pro prezentaci jednotlivých odborných témat byla přesně daná. Přednášky a posterová sdělení mohla být v českém (slovenském) nebo anglickém jazyce. Na jednu přednášku byl vyhrazen čas 15 minut. Dalších 5 minut mohli doktorandi reagovat na dotazy vzniklé v následné diskusi.

„Pokud se chtěl student ucházet o některou z uvedených cen, musel přednášku či poster včetně související diskuse realizovat v angličtině,“ doplňuje Janoš.

„Považuji za nesmírně přínosné, že se spolupráce mezi našimi přírodovědnými a technickými fakultami rozvíjí nejen přes vědu a výzkum, ale také prostřednictvím studentských aktivit. Díky této soutěžní studentské konferenci se na jednom místě sešlo více než 10 odborníků z celých Čech, Moravy a Slovenska a já jsem rád, že jsem je na naší univerzitě mohl přivítat,“ uzavírá doc. Martin Balej, rektor, UJEP.

Odborná témata přednášek a prezentací:Analýza říčních sedimentů a GIS
Fytoremediace a metody sledování její účinnosti
Fotokatalyzátory a jiné materiály pro likvidaci polutantů
Nanomateriály pro environmentální aplikace a jejich charakterizace
Radioanalytické metody