Hloubková kontrola, která úřadu zabrala přes tři roky, ukázala, že největší vodárenská společnost v ČR má kontrolní mechanismy při zadávání veřejných zakázek funkční a dobře nastavené.

ÚOHS započal hloubkovou kontrolu SVS v lednu 2021. Jejím předmětem bylo několik konkrétních stavebních akcí, u nichž úřad přezkoumával, zda při uzavíraní smluv zadavatel dodržel ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Postupně ji ÚOHS rozšířil na přezkoumání všech zakázek na obnovu vodárenské infrastruktury, které byly ze strany SVS v období 2018 a 2020 zadávány.

 Detailní přehled projektů

„Po celou dobu kontroly jsme s ÚOHS úzce spolupracovali. Museli jsme připravit velmi rozsáhlý a detailní přehled všech projektů a absolvovali jsme řadu schůzek se zástupci ÚOHS, kde jsme informace ještě upřesňovali a vysvětlovali si svá stanoviska,“ říká Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

ÚOHS detailně přezkoumal celkem 384 veřejných zakázek a hloubková kontrola prokázala, že SVS je zadala plně v souladu se zákonem a že celkový systém zadávaní zakázek funguje správně. Pouze v jednom případě ÚOHS vytkl SVS dílčí pochybení. Úřad namítl, že jedna dotčená zakázka ze všech 384 měla být soutěžena podle pravidel pro nadlimitní sektorové veřejné zakázky, ačkoliv v době zahájení výběrového řízení projekt spadal svým rozsahem do podlimitního režimu.

Ilustrační foto.
Investice do vodárenství letos překročí v severních Čechách dvě miliardy

„I když je nám vytýkáno jedno pochybení, kde se s argumentací ÚOHS nemůžeme ztotožnit, je výsledek hloubkové kontroly pro SVS jednoznačně pozitivní. Proti rozhodnutí ÚOHS je společnost SVS připravena se hájit soudní cestou. Ukazuje, že SVS při zadávání veřejných zakázek postupuje správně a má dobře nastavené interní směrnice a kontrolní mechanismy,“ dodává Špičák.

Ve vytknutém případě SVS zahájila výběrové řízení na podlimitní zakázku úpravny vody ve Vruticích, v průběhu řízení se ale změnil kurz koruny vůči euru, čímž se zakázka stala v korunách nadlimitní. „V tomto případě SVS zastává názor, že správně dokončila řízení podle zákonného stavu, který panoval při jeho zahájení. Celý případ je pro nás trochu nešťastný, jelikož spadá do doby vrcholící první vlny pandemie covid-19, kdy jsme se soustředili především na zajištění dodávek pitné vody. To jsme díky nasazení všech zaměstnanců zvládli, přestože na ně neustále doléhala veškerá karanténní opatření,“ říká Špičák.

„Tak jako tak jsme přesvědčeni, že k omezení soutěže nemohlo dojít. V dotyčném podlimitním výběrovém řízení jsme obdrželi 7 relevantních nabídek oproti nadlimitnímu režimu, kde jsme v té době dostávali jen 2 až 3 nabídky. Věříme, že svá stanoviska v soudním řízení obhájíme,“ uzavírá Bronislav Špičák.