Na facebookovém profilu jezera se pochlubil například hotovým přelivovým vrtem na západním svahu jezera. Ten slouží k doplňování vody do jezera. „Hotová je rekonstrukce koryta Modlanského potoka v celkové délce 3,56 km. Koryto je po rekonstrukci dlážděné kamenem do betonu a nyní probíhá už jen úklid,“ uvedli zástupci PKÚ.

Na hladině jsou takzvaná ekomola, místa pro hnízdění vodních ptáků, také mola pro návštěvníky jezera a oprava skončila na 580 metrech komunikace u příkopu na jižním svahu Milady. „Mnozí bruslaři a cyklisté jistě ocenili, že byla doasfaltována komunikace pro Integrovaný záchranný systém, která tvoří okruh kolem celého jezera v délce 10,5 kilometru,“ přidal PKÚ.

Naopak se ještě pracuje na dokončení hlavní příjezdové cesty od Trmic. Hotovo má být na konci letošního listopadu. „Také probíhá výstavba centrální kanalizace u hlavní pláže a v prostoru nad ní, dále u Trmické pláže a v místě budoucího přístaviště. Součásti stavby je vybudování splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu a elektrických přípojek,“ vypočítali zástupci PKÚ.