Neslyšící nebo sluchově postižení nemají v Ústí zrovna na růžích ustláno. Velkou pomoc jim přitom poskytuje tlumočník a specialista městské policie Milan Holub. Své o tom ví Sylva Přikrylová, která se do Ústí přistěhovala před třinácti lety kvůli dcerce. Ta pro svou praktickou hluchotu potřebovala speciální školu. Právě specialista městské policie rodině pomohl nejvíce a nejen jí. Přesto musel opustit pozici strážníka.

Tehdejší malá dívenka dnes už studuje na Karlově univerzitě češtinu v komunikaci neslyšících. „Snad z ní bude stejně dobrý tlumočník, jako je právě on. Profesně se s ním setkáváme dodnes. Pomáhá mi s neslyšící rodinou, která vychovává slyšící holčičku s velkými obtížemi kvůli bariéře v komunikaci, neboť není v rodině nikdo, kdo by pomohl,“ přiblížila Přikrylová s tím, že ji bude učit.

Podle Ladislava Alinče z Centra služeb pro sluchově postižené poskytuje tlumočník i určitou psychologickou oporu. „S Milanem se domlouvají dopředu, jsou na něj zvyklí. Jejich postižení není vidět, a tak se za něj někteří stydí. Část sice dokáže odezírat ze rtů, jiní porozumí jen jednomu slovu, raději vše odkývají, ačkoli to pak způsobí velký problém,“ popsal.

Milan Holub jako specialista pracuje u městské policie jako lektor dopravní výchovy se sluchově postiženými pracuje 35 let. „Pro městskou policii pracuji patnáct let. Snad se mi podaří to dělat až do důchodu,“ řekl.

Poznámka ovšem není od věci, jelikož před časem se změnil zákon o minimálním vzdělání strážníků. Požaduje po nich maturitu. Jelikož ji Milan Holub neměl, musel pozici strážníka opustit. „Spadl do skupiny takzvaných ostatních zaměstnanců městské policie. Což s sebou přináší například podstatně nižší plat. Požadavek na maturitu způsobil, že se do řad městské policie obecně hlásí málo zájemců,“ řekl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Holubovy certifikované kvalifikace využívají při své práci nejen strážníci, ale i Policie ČR, soudy, obvodní radnice, úřady, školy a zdravotnická zařízení při jednání se sluchově postiženými klienty. Tlumočí při různých zdravotnických vyšetřeních, spolupracuje s neziskovými organizacemi. Drží osvědčení o kvalifikaci, které vydal Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Ústí a městská policie mu tento týden udělila vyznamenání. „Je pro nás ctí, že pracuje s námi,“ dodal ústecký primátor Petr Nedvědický.