Dárci na Ústecku nakoupili 443 koz a 47 záchodů, které letos i v minulých letech putovaly nejchudším lidem planety. Přes 35 dárců loni také na charitativním eshopu skutecnydarek.cz koupilo první knížky či doučování pro děti ze sociálně slabých rodin. Chtěli tak pobavit a potěšit pod stromečkem svoje blízké. Letos se dárky pro Česko poprvé distribuovaly místním dětem.

Dobrovolníci z Ústí nad Labem tak mohli díky darům dojíždět doučovat děti přímo do jejich rodin. Ty jim totiž například kvůli vlastnímu nedostatečnému vzdělání nemohou zajistit dostatečnou podporu. „Díky doučování v rodinách si děti zlepšují vědomosti, mají lepší známky na vysvědčení, do školy se těší a pozitivní změny v přístupu ke škole potvrzují i jejich pedagogové," popisuje Jana Chroustovská, koordinátorka programu Podpory vzdělávání z ústecké pobočky Člověka v tísni. „Velký důraz klademe na spolupráci s učiteli doučovaných žáků, se kterými koordinujeme, na co se zaměřit a kterou látku procvičovat," doplňuje Chroustovská.

Letos se v ústecké pobočce Člověka v tísni rozdávaly i „první knížky", které dětem pomáhají s rozvojem čtenářských dovedností a slouží i jako odměna. Pro některé byly opravdu první knihou, kterou si přinesly domů. „Knížky jsme dávali hlavně předškolákům. A část jsme si nechali v klubu a pravidelně si z nich čteme. Děti si je berou i samy," říká koordinátorka předškolního klubu Stromeček Michaela Píšová.

Dárci pomáhají i na Ústecku

Nově mezi českými dárky Člověka v tísni přibyl certifikát „První krůčky do školy", který pomůže dětem vyrovnat handicap s jejich vrstevníky ještě před zápisem do první třídy. Tyto dary pomohou v příštím roce zajistit fungování předškolních klubů Stonožka na sídlišti Mojžíř a Stromeček v Předlicích. „Většina dětí, které prošly naším předškolním klubem, neměla při nástupu do 1. třídy výraznější problémy, na vysvědčeních v lednu je čekají jedničky, do školy chodí vždy připravené a rodiče s pedagogy příkladně spolupracují," popisuje své úspěchy Michaela Píšová.

Vzdělávacím aktivitám se Člověk v tísni věnuje ve více než 60 obcích České republiky. Provozuje dvanáct předškolních klubů, do kterých pravidelně dochází 250 dětí. Díky elektronickému eshopu bylo nakoupeno a distribuováno 384 knížek, které byly rozdány potřebným dětem jako odměna za celoroční práci a motivaci ke čtení a dalšímu učení. Dárek "měsíc doučování" také pomohl uhradit cestovné 330 dobrovolníků, kteří dojíždějí doučovat děti přímo do rodin.

Důležité je učit, jak „dárky" množit

Podle zakladatele eshopu Tomáše Vyhnálka bylo jeho záměrem zkonkretizovat pomoc, ale také pobavit a oslovit nové dárce. „Snažíme se u každého dárku vysvětlovat, jak pomoc v reálu funguje," říká.

Díky eshopu, který funguje od roku 2009, už Člověk tísni rozdal například 4 822 koz, 1 053 ovcí nebo přes 13 000 kusů drůbeže. Po celém světě vysázel téměř 615 000 sazenic a více než 2 000 zemědělcům poskytl nářadí a rozdal desítky tun osiva. Díky dárcům z Česka bylo potřebným nábytkem, učebnicemi a školními pomůckami vybaveno 179 škol a postaveno nebo opraveno 67 vodních zdrojů. Letos se zaměřil na vzdělávání a osvětu, jak o „dárky" pečovat a nejlépe je množit.