„Přišli jsme si na tu obrazovku posvítit," uvádí besedu předseda sdružení Stop tunelům, jež setkání zorganizovalo, Jan Kvapil. Zúčastnit se přišli místní, odborníci z řad dopravních specialistů i architektů.„Svítící obrazovka je vzhledem ke svému umístění nebezpečná, vypadá nehezky, její provoz je energeticky náročný, a navíc produkuje světelný smog, který vadí lidem v okolí," vypočítává negativa svítící obrazovky Kvapil.

Jeho slova potvrzují místní obyvatelé čtvrti. „Bydlím v domě sto metrů od křižovatky a večer nemůžu bez zatemněných oken usnout. Obrazovka nám svítí do bytu, každou chvíli v jiné intenzitě a jinak barevně," stěžuje si Ústečan Stanislav Randák. Jiným vadí světlo i přes den. „Umělé světlo se nám odráží od nábytku, to je nepříjemné," tvrdí další. O problematickém umístění blikající reklamní plochy v místě častých dopravních nehod, kterou křižovatka je, vědí i dopravní specialisté. „Je to určitě špatně. Pohyb na světelné obrazovce odvádí pozornost řidičů, navíc v oblasti, kde jsou přechody pro chodce. Stačí vteřina nepozornosti," říká krajský koordinátor BESIP Jan Pechout. „Jedná se o vysoce nehodové místo, umístění právě tady je nešťastné," potvrzuje šéf ústecké dopravní policie Karol Kočárek.

„Bohužel nemáme pravomoc v této věci zakročit, rozhodovací právo náleží stavebnímu úřadu," vysvětluje na místě setkání Kočárek.

Obrazovka je v blízkosti bukovského Rondelu umístěná už od léta. Stavební úřad města světelný billboard přitom povolil bez řádného stavebního řízení, ke kterému by se lidé mohli vyjádřit.

„Vedení udělilo v dubnu takzvaný územní souhlas, a to na rok. Je možné, že firma, které obrazovka patří, bude začátkem nového roku žádat o prodloužení povolení. Otázkou je, jestli vše projde potichu jako letos. Snad dají politici prostor pro vyjádření i Ústečanům," doufá člen sdružení Stop tunelům David Daduč.

Lidé, kterým obrazovka vadí, se nemohou odvolat ani na silniční zákon, jenž nepovoluje u silnice I. třídy, která křižovatkou také prochází, billboard vůbec žádný.

„V tomto případě bylo nejdůležitější stanovisko krajského úřadu, respektive odboru dopravy a silničního hospodářství s tím, že stavba nespadá do silničního ochranného pásma, ale do souvisle zastavěného území. Tudíž je světelné zařízení umístěno legálně," uvedl Karel Rouč z kanceláře primátora.

Navíc doplnil, že dopravně psychologický posudek, jenž byl v souvislosti s povolováním billboardu vypracován, s LED obrazovkou souhlasil. „Povolení mělo potřebné náležitosti a souhlas dotčených orgánů," sdělil Rouč.

Odpůrci obrazovky však nesouhlasí. „Posudek si nechala vypracovat firma, které obrazovka patří, proto ho nepovažujeme za relevantní," tvrdí Kvapil.

Zákony, které by umístění reklamních zařízení nějakým způsobem dále regulovaly, neexistují. Ústecký architekt Jiří Němeček proto přišel s iniciativou. „V rámci komise pro územní plánování pracuji na pravidlech, která by platila pro umisťování billboardů ve městě. Zkušební provoz počítá s okruhem padesáti metrů od středu křižovatky, kde by reklamní plochy nesměly být," prozrazuje Němeček. Svůj záměr hodlá v nejbližší době představit zastupitelstvu krajského města.

Cíl členů občanského sdružení Stop tunelům je ale prostší. „Chceme jen, aby další žádosti politici projednávali s větší rozvahou a dali i na názory lidí," uzavírá Kvapil.