Úmrtí na rakovinu je pro obyvatele Ústí nad Labem mnohem pravděpodobnější než ve zbytku republiky. Ukazuje to nejnovější studie zdravotního stavu obyvatel, kterou nechala zpracovat ústecká radnice. Naopak počet úmrtí na nemoci srdce je v Ústí nad Labem nižší než jinde v Česku.

„Podobný trend je v celém Ústeckém kraji," řekl krajský hygienik Josef Trmal, který je jedním ze spoluautorů studie.

Hlavně muži

Nejvíce ohrožení onkologickým onemocněním a následným úmrtím jsou muži. V posledních letech na rakovinu zemřelo 31 procent všech mužů v Ústí nad Labem. U žen je příčinou úmrtí ve 26 procentech případů. Průměr České republiky je přitom u obou skupin obyvatel o dva procentní body nižší.

Naopak překvapivě příznivá jsou data u kardiovaskulárních onemocnění. Ta jsou nejčastější příčinou úmrtí jak v Ústí, tak v České republice. Ovšem Ústečané jimi trpí mnohem méně než zbytek české populace.

Přesně polovina žen, která v Ústí zemře, měla problémy se srdcem. Průměr Česka je o šest procentních bodů vyšší. Na kardiovaskulární problémy pak zemře 41 procent ústeckých mužů, celorepublikový průměr je o čtyři procenta vyšší.

Není jasné proč

Podle Trmala se autoři studie nezabývali tím, jaké jsou důvody těchto statistických dat. Ta mají sloužit k tomu, aby je někdo zjistil.

Obecně se vyšší výskyt rakoviny podle něho dává do souvislosti se životním prostředím a průmyslem. „Lidé tu byli dlouhodobě vystaveni vlivu znečištění a karcinogenních látek," vysvětlil.

S daty nyní budou pracovat na ústecké radnici.

Data budou sloužit k vypracování nového zdravotního plánu města. „Měli bychom o něm začít jednat v září nebo říjnu," uvedla Hana Slawishová, která má na starosti projekt Zdravé město.

Podle ní data mohou sloužit třeba k jednání s krajem a nemocnicí o tom, jaké služby jsou třeba. Krajská zdravotní se na onkologii soustředí. „Budeme opravovat areál V Podhájí," slíbil před nedávnem ředitel Petr Fiala. První etapa začalo loni, kromě toho sem získali i nový lineární urychlovač.