Dotační peníze jsou totiž určeny na dva dílčí projekty, které jsou jeho součástí. Konkrétně na záznamové zařízení pro pohovorovou místnost sociálního odboru. Na něj dotace činí 136 tisíc, a na asistenty prevence kriminality, na něž z ministerstva získali 1,64 milionu korun.