Krajská zdravotní podporuje přítomnost třetích osob u porodu, kterou svým mimořádným opatřením z 15. dubna 2020 umožňuje poskytovatelům zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Porodnice v nemocnicích Krajské zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově však nesplňují všechny ministerstvem stanovené podmínky, proto zatím nemocnice nemohou přítomnost třetích osob u porodu umožnit.

„Krajská zdravotní podporuje možnost, kterou dalo ministerstvo zdravotnictví, nicméně v tuto chvíli nelze v našich pěti porodnicích přítomnost třetí osoby u porodu povolit. Ta je možná pouze za podmínek stanovených mimořádným opatřením. Splněny musí být všechny podmínky, což znamená, že není možné umožnit přítomnost třetí osoby při nesplnění některé z podmínek. Dispozice porodnických oddělení v tuto chvíli bohužel neumožňují splnit podmínku, že porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,“ vysvětlil Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

„Nařízení musíme respektovat. Uděláme však maximum pro to, abychom co nejdříve všechny podmínky, které povolení přítomnosti třetí osoby u porodu na základě mimořádného opatření umožňují, splnili. Kroky k tomu již připravujeme,“ zdůraznil Aleš Chodacki.

Krajská zdravotní a.s.

Znění článku I. bodu 2. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020, které nabývá platnosti dnem 16. 4. 2020:

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).