Evropu reprezentoval přednosta kliniky profesor Martin Sameš spolu s profesorem Mathiesenem z Karolinska Hospital ve Stockholu a profesorem Mastronardy z Říma.

Panpacifický kongres je tradičně organizován v americkém Honolulu pro oboustrannou geografickou dostupnost a pro sdílení zkušeností mezi americkými a japonskými neurochirurgy. Na letošní devátý ročník byli přizváni také evropští specialisté spolu s přednostou kliniky Martinem Samešem.

„Japonští a američtí neurochirurgové letos prezentovali současné chirurgické přístupy a nové modality ve vyšetřování pomocí magnetické rezonance (ASL, RADAR SPIN echo, MPRAGRE) a jejich aplikace v chirurgii karotid, mozkové ischemie a mozkových nádorů,“ přiblížil hlavní témata prestižního mezinárodního kongresu přednosta ústecké neurochirurgie.

Ilustrační foto
Zlá chřipka ovládá Ústecký kraj a bolí

„Ve dvou zvaných přednáškách jsem referoval o výsledcích operací a endovaskulárního řešení mozkových aneuryzmat a o vývoji výsledků operací vestibulárních schwannomů od roku 1968 až do současnosti. V řešení aneuryzmat i vestibulárních schwannomů patří ústecká neurochirurgie k pracovištím s dlouholetou tradicí a výbornými výsledky v České republice a zcela srovnatelnými parametry v mezinárodní konkurenci,“ uvedl Martin Sameš.

OPERACE PÁTEŘE. Neurochirurg Petr Vachata provádí unikátní operaci na klinice v Ústí.
Špičková práce lékařů na severu: Voperovaná tyč pomáhá lidem

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která má působnost nadregionálního specializovaného centra se spádem milionu obyvatel, byla ustavena v roce 2007 z tehdejšího ústeckého neurochirurgického oddělení.

Přednostou kliniky je od samého začátku Martin Sameš. V letošním roce slaví ústecká neurochirurgie 50 let od založení pracoviště v krajském městě v roce 1968 tehdejším primářem Zdeňkem Malým.

Veřejné bruslení na Zimním stadionu v Ústí.
Ústí chce další zimní stadion. Má i investora