Primář oddělení Karel Sláma a jeho kolegové se proto snaží, jak sám říká, nalákat adepty tohoto zajímavého lékařského oboru na pracoviště s nejvyšší možnou atestační známkou. Například i na jedinečnou možnost operovat s asistencí robota. Od loňska zde totiž mají toho vůbec nejmodernějšího.

Jaké onkologické diagnózy nejčastěji operativně řešíte?
Provádíme onkologické operace hlavy a krku, a to především nádory hltanu, hrtanu a kořene jazyka a lymfatických uzlin. V menší míře operace nádorů vedlejší dutiny ústní. Velkou část operativy tvoří odstranění kožních destruktivních nádorků kůže. To všechno provádíme na velkých sálech a souhrnně nazýváme velkou chirurgií.

K ní patří i operace za použití robota?
Ano, toho využíváme při operacích na kořenu jazyka a horní části hrtanu. Dále se zabýváme chirurgickým řešením problémů chrápání, ale to už řadíme k tzv. malé chirurgii.

Provádíte tedy i operace bez následné hospitalizace?
Ano, velkou část výkonů tvoří takzvaná jednodenní chirurgie. Pacienti na ně přicházejí ráno o půl sedmé a ještě tentýž den odpoledne z nemocnice odcházejí. Ze všeho uvedeného vyplývá, že část operativy tvoří diagnostické a část terapeutické výkony, abychom byly přesní.

ORL v Ústí nad Labem je proslulé robotickými zákroky. Jaké je jejich místo v operativě?
Stále si s robotem držíme prvenství v robotických operacích TORS (anglická zkratka pro transorální robotickou chirurgii) v rámci České republiky a střední a východní Evropy. Od loňského roku operujeme s asistencí vůbec nejmodernějšího robota ze série Da Vinci, označeného Xi. Ústecké oddělení je jedním z prvních ORL na světě, které s robotem Da Vinci Xi pracuje.

Vaše pracoviště v Masarykově nemocnici patří mezi akreditovaná. Co to znamená?
Máme akreditaci stupně 2, to znamená nejvyšší možnou. Přesný název je oddělení ORL a oddělení chirurgie hlavy a krku. Probíhají u nás školení předatestační stáže, včetně foniatrie a audiologie. Přesto se naše oddělení stále potýká s nedostatkem lékařů a sester, což je koneckonců nyní celorepublikový problém. Proto se je snažíme nalákat na moderní technologie, jako je robot, moderní přístupy nebo řešení problému ronchopatie, tedy chrápání.

S kým ústecké oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, kromě dalších odborných pracovišť Krajské zdravotní, dále spolupracuje?
Úzce spolupracujeme s fakultními klinikami 1. LF Univerzity Karlovy Praha, FN Motol, FN Hradec Králové, FN Olomouc a FN Plzeň.

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku vykonává diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o onemocnění a úrazy hlavy a krku. Mezi její náplně práce patří jak specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky v oblasti hlavy a krku, zdejší specialisté pečují o hospitalizované pacienty na oddělení.

Oddělení poskytuje také konziliární vyšetření pacientů ležících na jiných oddělení nemocnice, případně odeslaných z jiných odborných ambulancí. Zároveň zajišťují ORL pohotovostní službu.

ORL ambulance provádí vyšetření sluchu (audiometrie, tympanometrie, otoakustické emise u dětí), dále vyšetřuje poruchy rovnováhy, poruchy hlasu a rovněž aktivně sleduje onkologické pacienty.

Během ambulantního ošetření provádí i chirurgické výkony (odstraňování různých kožních lézí, např. bazaliomů, bradavic, odstraňování atheromů, drobných uzlin, lipomů, hemangiomů, pih, mateřských znamének a další).

Operují nádory

Z operačních výkonů zejména onkologické operace, a to např. totální laryngektomii (odstranění hrtanu pro nádorové onemocnění), blokové krční disekce (odstranění metastaticky postižených uzlin na krku), robotické odstraňování kořene jazyka při jeho nádorech. Dále odborníci na ORL odstraňují částečně nebo úplně nádorově postižené slinné žlázy a uzliny. Operují taktéž nádory postihující krční mandle a nosohltan.

Mezi další prováděné výkony patří endoskopické nebo mikroskopické zákroky v oblasti nosu a vedlejších nosních dutin při jejich chronických zánětech a polypech (FES zákrok). Ve spolupráci s očními lékaři operačně zprůchodňují slzné cesty (DCRS). Odstraňují také polypy, uzlíky a další afekce na hlasivkách.

Řeší i chrápání

Další spektrum operačních výkonů zahrnuje zákroky v oblasti uší. Zejména sanační operace při chronických zánětech středouší, dále náhrady bubínku při jeho postižení (tzv. myringoplastika), aplikace tubiček ke zprůchodnění středouší (stipuly a L-T tuby).

V lednu 2012 byla v rámci oddělení otevřena foniatrická ambulance, zabývající se poruchami řeči a sluchu. Na ústeckém oddělení se věnují i diagnostice a léčbě tzv. Sleep apnoe syndromu, tedy syndrom dechových pauz během spánku projevující se zejména chrápáním.

Mezi další výkony patří robotické zákroky systémem Da Vinci, například zmenšování kořene jazyka při jeho zbytnění nebo nádorovém postižení. Pomocí moderní endoskopické věže se provádějí zákroky nosu a vedlejších nosních dutin. Na oddělení se věnují i dětské ORL problematice jako odstraňování krčních a nosních mandlí, zmenšování krčních mandlí, sanační zákroky uší, plastiky boltců.

Poradna pro ronchopatii a poruchy dýchání ve spánku slouží klientům, kteří se rozhodli řešit problém s chrápáním, dechovými pauzami při spánku či těm, kdo chtějí spánkové vyšetření či je u nich podezření na syndrom spánkové apnoe.

Vyšetření ucha v ambulanci ORL provádí MUDr. Veronika Vašaničová.