Drážďanský Rezidenční zámek, ukrývající unikátní skvosty z dávných sbírek saských kurfiřtů, začal zaměřovat svoji pozornost i na školní skupiny z České republiky.

Díky tomu se zrodil projekt, v jehož rámci desetičlenná skupina studentů a studentek z Filozofické fakulty a Fakulty umění a designu UJEP a českých učitelek němčiny strávila začátkem letošního července několik dní přímo v expozici. Cílem čtyřdenního workshopu bylo připravit animační materiály pro žáky základních a studenty středních škol v České republice, využitelné ve výuce němčiny a dějepisu.

„Tyto podklady, které budou mít většinou podobu brožur s úkoly a hádankami k jednotlivým exponátům, mladým návštěvníkům Drážďan přiblíží česko-saskou historickou a kulturní blízkost. Současně ale může být takováto návštěva vybraných expozic pojata i jako zábavná hodina němčiny,“ uvádí organizátor workshopu Jan Kvapil z metodického Centra pro výuku německého jazyka na FF UJEP (CEPRONIV).

Koncem září tohoto roku proběhne druhý workshop zaměřený na zpracování dalších expozic.

„Nyní jsme se věnovali expozicím v renesančním křídle nazvaným Kurfiřti na cestě k moci, Kurfiřtská garderoba a Vědění a světonázor kolem roku 1600. V příštím workshopu se zaměříme zejména na světoznámou pokladnici v Nové Zelené klenbě,“ sdělila Grit Lauterbach z oddělení muzeální pedagogiky v Rezidenčním zámku.

V době oblíbených předvánočních návštěv Drážďan se tak české školní zájezdy mohou těšit na zajímavé zpestření programu.