Každá fakulta UJEP organizuje Den otevřených dveří samostatně ve svých prostorách. Kromě faktické návštěvy UJEP má uchazeč k
dispozici pro svoje rozhodování také zbrusu nový web pro uchazeče.

Letošní Den otevřených dveří promuje a uvádí nová kampaň Univerzita severu. Ta představuje realistický a zároveň originální pohled na
studium na ústecké univerzitě, v tomto kraji.  

Ilustrační foto.
Kampaň Univerzita severu: Absolvent UJEP nebude žádná padavka

Místo a čas konání Dne otevřených dveří na fakultách UJEP
Fakulta sociálně ekonomická (Moskevská 54) – 9:00–11:00 h, 13:00–15:00 h
Fakulta umění a designu (Pasteurova 9) – 10:00–14:00 h
Fakulta strojního inženýrství (Pasteurova 7) – 9:00–13:00 h
Fakulta zdravotnických studií (Velká Hradební 13) – 9:00–16:00 h
Fakulta životního prostředí (Králova výšina 7) – 9:00 h, 11:00 h, 13:00 h
Filozofická fakulta (Pasteurova 13) – 8:30–12:00 h
Pedagogická fakulta (České mládeže 8) – 9:00–14:00 h (hlavní přednáška od 11:00 h v Aule Dr. Jaroslava Kubisty)
Přírodovědecká fakulta (České mládeže 8) – 9:00–14:00 h (hlavní přednáška od 10:00 h v Aule Dr. Jaroslava Kubisty)