„Není to klasická školka, i když tomu tak mnozí říkají, ale dětská skupina podle nového zákona," vysvětlila ředitelka Centra komunitní práce Lenka Krbcová Mašínová. Do skupiny může dát děti kdokoli z Ústečanů. Ovšem zaměstnanci a studenti univerzity mají výhodu přednosti a nižší ceny.

Měsíc pobytu dítěte pro ně stojí 2 500 korun, pro ostatní je o 15 procent dražší. Dítě je sem možné dát ale třeba jen na hodinu.

Univerzita není jedinou organizací, která v Ústí provozuje vlastní firemní mateřskou školku. Ta již několik let funguje v Krajské zdravotní v areálu Masarykovy nemocnici. Zájem o ni je mezi zaměstnanci veliký.

Od letošního září je otevřená i firemní mateřská školka krajského úřadu v rámci speciální školky v ulici Malátova. „Jde o jednu třídu zdejší školky," uvedla mluvčí kraje Magdalena Hanáčková.

Podle náměstkyně primátora Zuzany Kailové jsou taková zařízení důležitá, protože míst je ve školkách málo. A to i přes to, že město jejich počet navyšuje.