V Salcburku se tyto panely zaměřily na děti narozené z války z pohledu historie, psychologie, ale např. i mezinárodního práva.

Svoji práci k problematice dětí ze smíšených česko-německých vztahů v českém pohraničí po II. světové válce představil v rámci sekce akademických plakátů i Michal Korhel z Katedry historie Filozofické fakulty UJEP.

Cílem jeho výzkumu je analyzovat politiku československé vlády a lokálních správních orgánů vůči dětem z národnostně smíšených rodin v poválečném období a na základě jejich osobních zkušeností přiblížit veřejnosti dopad této politiky na jejich jednotlivé osudy a postavení v české společnosti.

Více informací o projektu „Children born of war Past, present and future" (CHIBOW) je na webu www.chibow.org.