Na všech fakultách uchazeči o studium získají veškeré informace týkající se přijímacího řízení pro nadcházející školní rok 2017/2018. UJEP láká především na široké spektrum nabízených studijních programů a oborů nebo na nízkou míru nezaměstnanosti absolventů školy. Dále také na možnost studovat v zahraničí či propojení studia s praxí.