Metoda EPC si klade za cíl vyhledávat, navrhovat a realizovat ekonomicky optimální opatření v oblasti energetických úspor, proto si
odborná komise zvolila jako hlavní hodnotící kritéria cenu úspor a komplexnost navrhovaných energeticky úsporných opatření.

„Při posuzování vhodnosti jednotlivých objektů našich kolejí pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC jsme využili možnosti získat dotaci z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu, a minimalizovat tak vlastní náklady v přípravné fázi projektu,“ říká ředitel Správy kolejí a menz UJEP Tomáš Kraus.

Vítězný projekt se nachází v přípravné fázi a je zaměřený na realizaci energetických úspor v objektech vysokoškolských kolejí UJEP. Počítá s investičními náklady ve výši cca 14 milionů korun. Komise u něj ocenila především vysokou míru efektivity uvažovaných opatření.

Radiologická klinika je desátou klinikou Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici
Masarykova nemocnice a ústecká univerzita má už desátou společnou kliniku

Jejich konkrétní skladbu určí až výběr vítězného uchazeče v rámci veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC, nicméně uvažována je kupříkladu modernizace osvětlení ve všech objektech VŠ kolejí či alternativní řešení přípravy teplé vody v období mimo hlavní topnou sezónu.

„Ocenění si velmi vážím a vnímám ho především jako potvrzení toho, že jsme se při hledání provozních úspor vydali správným směrem. Energetické úspory navíc krom finanční stránky přináší i pozitivní environmentální dopady, a to je obzvláště v našem regionu stále velmi důležité,“ dodává Tomáš Kraus.

Úspěch projektu vítá také vedení univerzity, neboť podporuje jeho snahy o nalezení finančních prostředků pro modernizaci vysokoškolských kolejí.

„Jsem přesvědčený, že investice do kolejí, tedy zlepšení jak jejich stavebně technického stavu, tak vybavenosti, už nelze dále odkládat. Uvědomuji si totiž, že naši studenti zde prožijí po dobu svého studia v Ústí nad Labem velkou část svého života. Vložení finančních prostředků do inovací pokojů i společných a volnočasových prostor na našich kolejích je nutné, a je proto nezbytné najít pro tento krok podporu napříč celou univerzitou,“ upozorňuje rektor UJEP Martin Balej.  

Realizace projektu Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešeného metodou EPC je plánována na letošní rok a dokončena by měla být do 31. prosince 2018.

Ilustrační foto.
Kampaň Univerzita severu: Absolvent UJEP nebude žádná padavka