Výsledek „zubního auditu“ na částku 10 milionů korun, kterou štědře poskytl Ústecký kraj ústecké univerzitě pro rok 2018, hovoří o velmi dobrém stavu i formě použití krajských financí.

"Mohli jsme přispět mladým začínajícím vědcům, zvýšili jsme počet studentů zdravotnických oborů, mladí výzkumníci rozvinuli technologie pro ochranu životního prostředí, probouzeli jsme středoškoláky k občanství a vztahu k regionu a Ústeckému kraji jsme zpracovali cenné analýzy," uvdla mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

To je jen výběr z mnoha užitečných výstupů projektů, které schválily Rada a Zastupitelstvo ÚK univerzitě k její podpoře pro právě končící rok. Celkem 18 projektových aktivit se během roku 2018 soustředilo na vzájemnou spolupráci s Ústeckým krajem.

"Společně jsme vytipovali oblasti, jejichž podpora by pomohla nejen univerzitě, ale zároveň regionu,“ pochvaluje si spolupráci rektor UJEP Martin Balej, přičemž dodává: „Spolupráce Ústeckého kraje a naší univerzity nebyla v minulosti nikdy lepší. Dokážeme se domluvit na prospěšných věcech a společně na nich pracovat. Velmi si finanční podpory i současného stavu vzájemných vztahů vážím.“

Takové projekty mají jasnou prioritu již od roku 2017, kdy byla podepsána Rámcová smlouva o regionální spolupráci definující každoroční finanční podporu UJEP ze strany Ústeckého kraje. V prvním roce obdržela UJEP 6 milionů korun, v roce dalším to již bylo 10 milionů.

„Rok od roku je vidět stále lepší a přínosnější naše vzájemná spolupráce Výsledky se odráží v takřka každém odvětví. Věřím, že i do budoucna bude kraj s touto vrcholnou krajskou vzdělávací institucí tvořit ještě lepší tandem. Poděkování patří všem, kteří se o takto funkční propojení zasadili a stále na něm pracují,“ uvedl hejtman kraje Oldřich Bubeníček.