FSI získala evropský patent na vynález: Hliníková slitina, zejména na výrobu odlitků segmentů forem pro lisování pneumatik, a způsob tepelného zpracování odlitků segmentů forem.

Značnou nevýhodou známých hliníkových slitin je, že jejich mechanické vlastnosti nad teplotami 100 °C velmi výrazně klesají. „Cestou ke zvýšení mechanických vlastností je jejich legování, tzn. zlepšování jejich vlastností přidáním příměsi dalších látek v kombinaci s tepelným zpracováním o optimálních parametrech,“ vysvětluje profesor Štefan Michna, jeden ze dvou autorů patentu.

Výroční 11stupňový speciál T.G.M. uvařili v pivovaru Na Rychtě.
Speciální pivo a opera. Ústí slaví sté výročí republiky

Tento vynález se týká nově vyvinuté hliníkové slitiny s obsahem dalších legujících prvků zejména pro výrobu odlitků segmentů forem pro lisování pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu.

„Podstatou vynálezu je návrh chemického složení nově vyvinuté slitiny typu Al – Si – Cu – Ni - Mn, které díky optimálnímu obsahu vhodných legujících prvků společně s navrženým procesem tepelného zpracování zaručuje vysoké mechanické vlastnosti slitiny za normálních i zvýšených teplot,“ upřesňuje druhý autor patentu Jaromír Cais.

Nová slitina AlSi10CuNiMnSr s chemickým složením dle tohoto vynálezu má vysoké mechanické vlastnosti při normálních i zvýšených teplotách do 250 °C.

Martin Krsek je autorem knížky Neznámí hrdinové mluvili i německy, kterou v květnu 2018 vydalo nakladatelství Albatros Media v Edici ČT. Původní Snímky pocházejí z knihy neznámí hrdinové mluvili i německy.
Zná je málokdo. Vychází kniha o německých antifašistech