V rámci akce bude odvezeno staré asfaltové podloží, navezen nový podkladový materiál a velké volně ložené kameny. Instalován bude ohradník, oplocení a akátové tyčoviny.

Po úhynu samice nosorožce Zamby byla také zoo přislíbena dvě nová zvířata, a to za podmínky, že bude upravena plocha výběhu.