„Jedná se zejména o odbornou péči o zvířata, vhodná chovatelská zařízení, zajištění veterinárního dozoru a dalších náležitostí. Zoo musí např. vést evidenci o chovaných zvířatech, zajišťovat vzdělávání veřejnosti s ohledem na ochranu přírody, účastnit se ochranářských projektů a mnohé další," uvedla mluvčí ústecké zoologické zahrady Věra Vrabcová.

Licence je udělována vždy na dva roky, takže licenční komise po této době opět prověřuje, zda je zoo způsobilá nést název zoologická zahrada.

Jednání se zúčastnil rekordní počet účastníků, jednalo se celkem o 21 osob z jednotlivých institucí, což svědčí o velkém zájmu o problematiku ústecké zoo.

Komise nenašla žádné závady

„Komisi byla předložena zpráva o předběžné kontrole ČIŽP a SVS, zazněla stručná zpráva o vývoji podmínek chovu zvířat od minulé kontroly a ředitel zoo Lubomír Moudrý přednesl informaci o plánovaných úpravách expozic na nejbližší období," dodala Vrabcová.

Po jednání, které probíhalo v Zooškole Heinricha Lumpeho, následovala prohlídka zoologické zahrady. A konečné vyjádření? Komise neshledala žádné závady a vydala doporučení o prodloužení licence na další dva roky.