„V areálu zoo máme již dnes řadu míst, kde se pomocí interaktivních panelů a cedulí příchozí dozvědí mnoho zajímavostí o zvířatech, jejich životě a ochraně. V letošním roce jsme se rozhodli rozšířit okruh i na rostlinnou říši, neboť se nacházíme v překrásném prostředí plném vzrostlých stromů a dalších dřevin. Ve spolupráci s Ústeckým krajem a za jeho finanční podpory jsme realizovali projekt „Naučná stezka stromů v Zoologické zahradě Ústí nad Labem“, kterou jsme dnes, 16. Listopadu 2017, slavnostně otevřeli. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které k nám přicházejí nejčastěji, ale stezka stromů je určena návštěvníkům všech věkových kategorií. Přínos vidíme v zatraktivnění zoologické zahrady pro další skupinu obyvatel Ústeckého kraje se zájmem o přírodu a obohacení jejich znalostí v oblasti dendrologie,“ popisuje ředitel zoo Roman Končel.

„Záměrem je seznámit malé i velké návštěvníky s různými druhy stromů i keřů, které mohou spatřit během prohlídky zoologickou zahradou,“ doplňuje vedoucí návštěvnického servisu Andrea Balejová. „Na naší stezce stromů mohou využít sedm velkých interaktivních cedulí, které jsou tematicky zaměřeny na různé okruhy, např. poznávání šišek jehličnatých stromů či plodů listnáčů. Návštěvníci si mohou na dendrofonu vyzkoušet, jak zní různé druhy dřev, či si osahat kůry vybraných stromů, popř. si zahrát pexeso spojující stromy, listy a plody. Dále jsou v areálu u 36 významných stromů umístěny menší cedulky s jejich popisem a základními informacemi. Návštěvníci se o umístění jednotlivých stanovišť dozvědí ze speciálně vytvořeného letáku, který pro ně bude k dispozici v pokladně zoo,“ dodává Andrea Balejová.

„Naučná stezka stromů vznikla na základě komplexního dendrologického průzkumu provedeného v areálu zoo v roce 2016 a následné spolupráce s fundovaným dendrologem. Byla vytipována jednotlivá stanoviště vhodná pro relaxaci a odpočinek, kde si návštěvníci mohou zároveň i vyzkoušet různé aktivity Podařilo se nám navázat úspěšnou spolupráci s firmou Lesní svět, jejichž mottem je „Objevujte přírodu hravě“. Sedm stojanů bylo speciálně vytvořeno pro naši zoo, takže návštěvníci se setkají s originálním provedením,“ shrnuje tisková mluvčí Věra Vrabcová.